23 oktober 2018

Eventuel udskydelse af folkepensionen – nye regler pr. 1. juli 2018

Folkepensionens grundbeløb udgør i dag årligt ca. kr. 75.000. Grundbeløbet udbetales til alle pensionister, såfremt indtægten ved personligt arbejde ikke årligt overstiger ca. kr. 350.000. Grundbeløbet nedsættes således med 30% af indtægt ved personligt arbejde udover kr. 350.000. Det betyder, at grundbeløbet bortfalder helt når lønindtægten overstiger kr. 615.000 før AM-bidrag. Det samme gør sig gældende for overskud af personlig drevet virksomhed, der beskattes som personlig indkomst, og hidrører fra en aktiv arbejdsindsats.

For ikke at gå glip af udbetaling af folkepensionens grundbeløb, kan udbetalingen heraf udskydes (opsættes), såfremt pensionisten har indtægt ved personligt arbejde i mindst 750 timer pr. kalenderår. Udbetalingen kan opsættes i op til 10 år.

Den dag pensionisten ønsker at få den opsatte pension udbetalt, kan der vælges imellem 3 udbetalingsmodeller:

  1. Engangsudbetaling (indgår ikke i beregning af topskat).
  2. Udbetaling over en 10 årig periode.
  3. Livsvarig forhøjet udbetaling.

Hvilken udbetalingsmodel der anvendes, er et temperamentsspørgsmål. Såfremt pensionisten er ved godt helbred og forventer at leve længere end middellevealderen for jævnaldrende, taler dette for at der vælges livsvarig forhøjet udbetaling.

I nærværende artikel fokuseres der alene på folkepensionens grundbeløb og ikke på pensionstillægget.

Medarbejder nyheder

Herning

Ole Ravn Callesen

revisor

oc@blicher.dk
2523 3711
Sikker email: Link til sikker mail

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev

Herning

Ole Ravn Callesen

revisor

oc@blicher.dk
2523 3711
Sikker email: Link til sikker mail