02 november 2017

Få en skattebesparelse – har du kautioneret for selskabets kassekredit?

Kautionspræmie til hovedaktionær

En ofte overset mulighed, foruden de almindelige muligheder for løn og udbytte fra selskabet, er udbetaling af kautionspræmie. En hovedaktionærer der kautionerer for selskabets kassekredit kan få udbetalt en kautionspræmie, som betaling for den stillede kaution. Hvis en hovedaktionær kautionerer for 5 mio. kr., kan der udbetales mellem 0,5 – 2,5 % i kautionspræmie – dvs. mellem 25.000 – 125.000 kr. Kautionspræmien skal fastsættes til markedsprisen, der er afhængig af forskellige forhold.

Kautionspræmien kan skattemæssigt fratrækkes i selskabet, og skal beskattes som kapitalindkomst hos hovedaktionæren. Har du som hovedaktionær private renteudgifter på huslån mm. og dermed negativ kapitalindkomst, kan kautionspræmien modregnes heri, hvorved marginalskatten på kautionspræmien alene udgør ca. 28 %, og dermed en attraktiv skattemæssig udbetaling fra selskabet. Omvendt stiger marginalskatteprocenten til mellem ca. 37% og  43% (afhængig af husstandsindkomsten), hvis du privat har positive nettorenteudgifter, hvorved fordelen bliver mindre.

Det er et krav, at kautionspræmien løbende udbetales fra selskabet, at der laves en skriftlig aftale mellem selskab og aktionær og at præmieprocenten er på markedsmæssige vilkår.

Medarbejder nyheder

Herning

Per Jensen

partner, statsaut. revisor‎

pj@blicher.dk
2523 3731
Sikker email: Link til sikker mail

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev

Herning

Per Jensen

partner, statsaut. revisor‎

pj@blicher.dk
2523 3731
Sikker email: Link til sikker mail