02 oktober 2018

Få skattepenge retur for dit underskud

Virksomheder med forsøgs- og udviklingsomkostninger kan få udbetalt skatteværdien af et underskud, når underskuddet stammer fra forsøgs- og udviklingsomkostninger (skattekredit). Reglen er indført i et forsøg på at øge innovation og iværksætteri ved at forbedre finansieringen i virksomhedens etableringsfase. Reglen henvender sig i princippet til alle brancher og virksomheder, der afholder forsøgs- og udviklingsomkostninger, men vil naturligvis være særlig relevant for visse it-virksomheder, biotechvirksomheder og lignende.

Der er vedtaget stigende fradrag for forsøgs- og udviklingsomkostninger, hvilket vil stige gradvist frem til 2026. I 2018-2019 vil fradraget lyde på 101,5% af omkostninger jf. nedenstående eksempel (2020: 103%, 2021-2022: 105%, 2023-2025: 108% og 2026: 110%).

Eksempel 2018/19:

Virksomhedens skattemæssige resultat før afholdelse af forsøgs- og
udviklingsomkostninger andrager

100.000

Afholdte forsøgs- og udviklingsomkostninger

-1.000.000

1,5% af forsøgs- og udviklingsomkostninger

-15.000


Underskud

– 915.000

Anvendelse af reglerne om skattekredit

915.000


Fremførbart underskud efter anvendelse af skattekredit

0

Da det samlede underskud ikke overstiger de afholdte udviklingsomkostninger på 1.000.000 kr., vil der kunne udbetales 22 % af underskuddet, svarende til 201.300 kr. Reglen er, som det fremgår, et alternativ til underskudsfremførsel og er derfor særlig attraktiv for iværksættere og virksomheder i etableringsfasen, da skatterefusionen principielt fungerer som en rentefri investeringskredit.

Reglerne omfatter selskaber samt personligt drevne virksomheder, der anvender virksomhedsskatteordningen, og der kan maksimalt konverteres årlige udgifter på kr. 25 mio. svarende til en skatteværdi på kr. 5.582.500 kr. Anmodning om anvendelse af disse regler og udbetaling, skal ske via et særligt online ansøgningsskema på SKAT’s hjemmeside (Ansøgning – skattekreditordning). Det online ansøgningsskema kan findes på SKAT’s hjemmeside her.

Medarbejder nyheder

Herning

Per Jensen

partner, statsaut. revisor‎

pj@blicher.dk
2523 3731
Sikker email: Link til sikker mail

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev

Herning

Per Jensen

partner, statsaut. revisor‎

pj@blicher.dk
2523 3731
Sikker email: Link til sikker mail