15 oktober 2012

Firmanavn og CVR-nummer på gulpladebiler

Folketinget vedtog i juni 2012 en række lovændringer, der har til formål at dæmme op for sort arbejde. En af disse ændringer betyder, at fra og med den 1. januar 2013 er det et krav, at vare- og lastvogne med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, der er registreret til udelukkende erhvervsmæssig anvendelse, skal være forsynet med virksomhedens navn eller logo samt CVR-nummer. SKAT har nu udsendt en vejledning, der nøje beskriver, hvorledes oplysningerne skal påføres virksomhedens gulpladebiler. Biler på papegøjeplader og biler med klistermærket “Bilen må bruges privat” er ikke omfattet af reglerne om “skiltning” med virksomhedens navn mv.

Hvordan skal “firmaskiltet” se ud?

Firmanavn og virksomhedens CVR-nummer skal påføres såvel bilens venstre som højre side. I stedet for firmanavn kan man vælge at anvende virksomhedslogo, hvis logoet klart identificerer virksomheden, eksempelvis hvis virksomhedens navn indgår i firmalogoet.

For biler op til 3,5 tons skal virksomhedens navn og CVR-nummer påføres med mindst 3 cm høje bogstaver og tal. For biler over 3,5 tons skal bogstaverne i virksomhedens navn være mindst 10 cm høje, medens kravet til CVR-nummeret kun er 3 cm høje bogstaver og tal.

Der skal være en klar adskillelse mellem firmanavn og CVR-nummer, så læseren ikke er i tvivl om, hvad der er virksomhedens navn, og hvad der er CVR-nummer. For sidstnævnte skal der skrives CVR foran nummeret (eventuelt fordelt på to linjer).

Farven på bogstaver og tal skal være en farve, der klart afviger fra bilens farve, og i øvrigt udført på en sådan måde, at alle kan læse det!

Oplysningerne må ikke fremgå af aftagelige skilte (magnetskilte og lignende). Skiltene skal være fastgjort, så de ikke let kan afmonteres.

Hvem har pligt til at sørge for korrekt skiltning?
Det er den registrerede ejer af bilen, der skal sørge for den korrekte skiltning. Er der en registreret bruger af bilen, er det denne bruger, der har ansvaret herfor.

Ved leasing af en bil, hvor leasingtager bliver registreret som bruger af bilen, er det leasingtagerens virksomhedsnavn og CVR-nummer, der skal påføres bilen. Hvor lejer/eller leasingtager ikke bliver registreret som bruger af bilen, er det udlejers virksomhedsnavn og CVR-nummer, der skal være påført bilen.

For vognmænd, der er tilsluttet en vognmandscentral eller lignende, skal den enkelte vognmands virksomhedsnavn og CVR-nummer fremgå af bilen, hvis vognmanden er ejer eller registreret som bruger af bilen. Dette er dog ikke til hinder for, at vognmandscentralens navn mv. også kan være påført bilen.

Bøder ved manglende skiltning
Konstateres det, at en gulpladebil ikke har den krævede skiltning, vil virksomheden kunne pålægges en ordensbøde, antageligt på 5.000 kr. ved førstegangsovertrædelse og større bøder ved senere overtrædelser.

Udenlandske biler
Biler, der er indregistreret i udlandet, og som benyttes erhvervsmæssigt i Danmark, skal i forruden anbringe dokumentation for virksomhedsregistrering i RUT-registeret.

Medarbejder nyheder

Herning

Per Jensen

partner, statsaut. revisor‎

pj@blicher.dk
2523 3731
Sikker email: Link til sikker mail

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev

Herning

Per Jensen

partner, statsaut. revisor‎

pj@blicher.dk
2523 3731
Sikker email: Link til sikker mail