17 marts 2020

Forlængelse af betalingsfrister for moms og A-skat/AM-bidrag

Der iværksættes i øjeblikket en række tiltag med det mål at hjælpe danske virksomheder økonomisk igennem den nuværende situation. I første omgang er hjælpen målrettet større virksomheder med mange ansatte. Der synes dog at være politisk vilje til også at hjælpe de mange danske virksomheder med få eller ingen ansatte – se forslag fremsat 16/3 2020. Denne artikel omhandler udskydelse af kreditten på A-skat/AMbidrag og moms for alle virksomheder. Flere artikler følger om efterfølgende tiltag.

Udskydelse af indbetalingsfristen for A-skat/AM-bidrag
Alle virksomheder, der indeholder am-bidrag og A-skat vil blive omfattet af forlængelsen af indbetalingsfristen. Fristerne for betaling af AM-bidrag og A-skat (betalingerne for april, maj og juni) bliver midlertidigt forlænget med fire måneder. For mindre virksomheder rykkes førstkommende betaling af A-Skat/AM-bidrag f.eks. fra 11. maj til 10. september. Vær opmærksom på, at forlængelsen af fristerne gælder kun betalingen – ikke selve indberetningen.

Udskydelse af indbetalingsfristen for moms – nu også for små og mellemstore virksomheder
Den første foreslåede udskydelse på moms berørte kun større virksomheder med omsætning på over 50 mio. kr. For de kommende 3 måneders momsafregning udskydes betalingen med 30 dage. Fristen for den førstkommende afregning rykkes f.eks. fra 27. april rykkes til den 25. maj.

Efterfølgende (16/3 2020) blev forslaget om fristforlængelse udvidet til, at omfatte små- og mellemstore virksomheder. Udsættelsen fungerer således, at betalingsfristen for den første afgiftsperiode i 2020 udskydes, så den svarer til betalingsfristen for den anden afgiftsperiode. Små virksomheder skal dermed først betale moms den 1. marts 2021, mens mellemstore virksomheder først skal betale den 1. september i år.

Betaling af Aconto selskabsskat eller B-Skatter
Mange virksomheder må formentlig imødese en faldende indtjening i 2020. For selskaber kan det være særlig relevant lige nu, at få nedsat indbetalingen af Aconto skat – evt. helt til 0. Vær opmærksom på, at 1. ordinære aconto skat for 2020 allerede skal indbetales den 20. marts.

Noget lignende kan overvejes for selvstændige, der driver enkeltmandsvirksomhed, hvor forventningen om faldende indtjening kan forskudsregistreres, hvorefter B-skatteraterne nedsættes. Endvidere er det netop foreslået at udskyde betalingsfristen for B-skat. Konkret betyder det, at den betalingsfrist, som ellers lå den 20. april, flyttes til den 20. juni, mens fristen den 20. maj udskydes til den 20. december. April og maj bliver således helt fri for betaling af B-skat.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev