14 juni 2016

Forsinket indsendelse af årsrapporten

Det skal understreges, at det absolut bedste naturligvis er at indsende årsrapporten rettidigt. Omstændighederne kan imidlertid medføre, at udarbejdelsen er forsinket f.eks. manglende dokumentation af enkelte regnskabsposter. IT udfordringer kan lideledes være årsag til, at en “indsendt” årsrapport ikke er modtaget af Erhvervsstyrelsen.

Ultimativt kan selskabet blive tvangsopløst ved forsinket indsendelse, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på Erhvervsstyrelsens procedure herunder ikke mindst indholdet af selskabets digitale postkasse.

Ved overskridelse af indsendelsesfristen har Erhvervsstyrelsen følgende procedure:

Påkrav om indsendelse
Erhvervsstyrelsen sender kravet om indsendelse af årsrapporten til selskabets digitale postkasse. Det er virksomhedens øverste ledelse, som er ansvarlig for indsendelsen af årsrapporten. Konsekvenserne ved forsinket indsendelse afhænger af følgende frister, der beregnes ud fra dateringen af skrivelsen.

8 dages frist
Modtager Erhvervsstyrelsen virksomhedens årsrapport inden udløbet af fristen, foretager Erhvervsstyrelsen sig ikke yderligere. Modtager Erhvervsstyrelsen årsrapporten eller undtagelseserklæringen efter udløbet af fristen, pålægges der afgift. Afgiften kan højst udgøre 3.000 kr. pr. ledelsesmedlem.

4 ugers frist
Hvis virksomhedens årsrapport ikke er modtaget i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af denne frist, kan Erhvervsstyrelsen uden yderligere varsel anmode skifteretten om at tvangsopløse virksomheden.

For regnskabspligtige interessentskaber, kommanditselskaber og filialers vedkommende kan Erhvervsstyrelsen slette den pågældende virksomhed i styrelsens register uden yderligere varsel.

Genoptagelse af selskaber under tvangsopløsning
Virksomheder, der er sendt til tvangsopløsning, kan anmode Erhvervsstyrelsen om at blive genoptaget. Dette kræver dog, at en række krav er opfyldte herunder indsendelse af den manglende årsrapport. Herudover skal det dokumenteres, at selskabets kapital er til stede, og der ikke er ulovlige kapitalejerlån. Dette skal ske ved erklæring fra revisor.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev