10 december 2019

Fremtidsfuldmagt

Siden 1. september 2017 har det været muligt at oprette en fremtidsfuldmagt, som er en fuldmagt, der kan sættes i kraft, såfremt fuldmagtsgiveren engang i fremtiden bliver syg eller svækket og mister evnen til selv at tage vare på sine økonomiske eller personlige forhold. Alle der er fyldt 18 år kan oprette en sådan fuldmagt. En fremtidsfuldmagt kan, så længe denne ikke er sat i kraft, til enhver tid tilbagekaldes.

Såfremt en fremtidsfuldmagt træder i kraft, vil den eller de personer som er indsat som fremtidsfuldmægtige kunne repræsentere og handle på fuldmagtsgiverens vegne indenfor de områder, som er beskrevet i fuldmagten. Justitsministeriet har udarbejdet nogle standardeksempler på formulering af fremtidsfuldmagter, men der er fuld frihed til at formulerer fuldmagten, så den passer til den enkeltes situation.

Hvem aktiverer en fremtidsfuldmagt
Det er det såkaldte ”Familieretshus” der kan aktivere en fremtidsfuldmagt, når de fremtidsfuldmægtige anmoder herom, såfremt de vurderer, at betingelserne herfor er tilstede – dvs. at fuldmagtsgiveren pga. sygdom, svækket mental situation, helbred eller lign. ikke længere har evnen til at varetage egne personlige og/eller økonomiske forhold. Når de indsatte fremtidsfuldmægtige beder ”Familieretshuset” aktivere en fuldmagt, skal de samtidig med anmodningen fremlægge en lægeerklæring om fuldmagtsgivers tilstand, erklære at de har talt med fuldmagtsgiver og dennes eventuelle ægtefælle om aktivering af fuldmagten, samt have underrettet de nærmeste pårørende.

Hvem kan udpeges som fremtidsfuldmægtige
Det kan i princippet alle. Der kan udpeges en eller flere fremtidsfuldmægtige. Hvis der udpeges flere, kan fuldmagtsgiveren bestemme, hvorvidt disse skal handle i forening, således at de fuldmægtige skal være enige, både når fuldmagten igangsættes, og når der efterfølgende skal træffes beslutninger på fuldmagtsgiverens vegne.

Hvordan oprettes en fremtidsfuldmagt
En fremtidsfuldmagt oprettes i 2 trin. Først formuleres og indtastes fuldmagten i ”Fremtidsfuldmagtsregisteret” på tinglysningsrettens hjemmeside, hvor fuldmagten også underskrives digitalt med NemID.  Herefter skal fremtidsfuldmagten påtegnes hos en Notar, hvor fuldmagtsgiveren ved personligt fremmøde bekræfter at være ved fornuftsmæssig stand, og at fremtidsfuldmagten er oprettet af egen fri vilje.

Læs eventuelt mere om fremtidsfuldmagter på borger.dk.

Medarbejder nyheder

Herning

Ole Ravn Callesen

revisor

oc@blicher.dk
2523 3711
Sikker email: Link til sikker mail

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev

Herning

Ole Ravn Callesen

revisor

oc@blicher.dk
2523 3711
Sikker email: Link til sikker mail