29 juli 2013

Grænser for kontant betaling

Gældende fra 1. juli 2013 er der sket en opstramning af hvidvaskloven. Langt de fleste erhvervsdrivende virksomheder må nu ikke længere modtage kontante betalinger på over 50.000 kr.

Grænsen var tidligere på kr. 100.000 og omfattede alene forhandlere af genstande og auktionsholdere. Ud over nedsættelse af beløbsgrænsen indebærer lovændringen derfor, at tjenesteydelser og salg af fast ejendom omfattes af forbuddet. Kun advokater, revisorer, ejendomsmæglere og den finansielle sektor er undtaget, hvilket dog skyldes, at disse virksomheder er omfattet af en lang række andre bestemmelser i hvidvaskloven.

Det er ikke muligt at dele betalingen op i flere ydelser for at omgå bestemmelsen. Ved ratevis betaling af en ydelse eller en genstand, vurderes de kontante betalinger samlet i forhold til 50.000 kroners grænsen. Ved betaling af en løbende ydelser, f.eks. betaling af husleje, vurderes betalingerne dog enkeltvist i forhold til grænsen, idet betalingerne her ikke anses for indbyrdes forbundne.

Ved overtrædelse af bestemmelsen kan idømmes en bøde på 25 % af betalingsbeløbet over 50.000 kr. Bøden vil dog mindst udgøre 10.000 kr.

Kontanter er fortsat et lovligt betalingsmiddel for betaleren, som derved bliver frigjort for sine forpligtelser. Den erhvervsdrivende virksomhed må imidlertid insistere på en digital betaling eller betalingskort, hvis beløbet overstiger kr. 50.000.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev