04 maj 2021

Højesteret holder hånden under værdiansættelsen +/- 15 % af offentlig ejendomsvurdering

Højesteret holder hånden under værdiansættelsen – +/- 15% af offentlig ejendomsvurdering.

Indtil de nye offentlige ejendomsvurderinger foreligger, gælder de gamle principper for værdiansættelse af ejendomme ved familieoverdragelse fortsat. Eller gør de?

Hidtil har man i et vist omfang kunne regne med, at skattemyndighederne ville respektere en salgssum svarende til den offentlige ejendomsvurdering fra 2012 (+/- 15%) ved familieoverdragelser. Når de nye vurderinger foreligger ændres reglen til +/- 20% af de forventede højere vurderinger.

Det er velkendt, at ”særlige omstændigheder”, i forbindelse med overdragelsen kunne medføre, at den offentlige ejendomsvurdering ikke kunne anvendes. Den mest klare ”særlige omstændighed” kunne være egen indhentelse af ejendomsmæglervurdering.

Skattestyrelsen har forsøgt, at udvide begrebet ”særlige omstændigheder” til også at omfatte den almindelige prisudvikling siden 2012.

Højesteret har imidlertid ved kendelse netop underkendt, at den almindelige prisudvikling er en tilstrækkelig begrundelse, idet ”det offentlige” her må bære risikoen for en fejlagtigt ejendomsvurdering.

Ud fra kendelsen kan det omvendt udledes, at konkrete, særlige forhold fortsat kan begrunde en afvigelse fra ”hovedreglen”.  Det må derfor nok forventes, at Skattestyrelsen vil afprøve rækkevidden af ”konkrete, særlige forhold” i forbindelse med familieoverdragelser, der gennemføres op til indkøringen af nye ejendomsvurderinger.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev