11 juni 2015

Husk ejerregisteret

Alle selskaber skal indberette, hvem der ejer aktierne eller anparterne i selskabet til Det Offentlige Ejerregister senest 15. juni 2015.

Pligten omfatter ejerskab eller stemmeret på fem procent eller mere af et selskabs aktier eller anparter. Eventuel pant i selskabets aktier eller anparter, skal tilsvarende indberettes til Ejerregisteret. Ejerregisteret vil være offentligt, og alle har således adgang til at se, hvem der ejer aktier og anparter i danske selskaber.

Hvis du stifter et nyt selskab, har du 14 dage til at registrere ejerforholdet. Det samme gælder, hvis der sker ændringer i ejerforhold i eksisterende selskaber.

En stor del af de danske selskaber har endnu ikke registreret ejerforholdene. Hvis fristen for at registrere ikke overholdes, kan dette medføre bøder.

Sådan foretages indberetningen:
Blicher kunder har i vidt omfang valgt at give fuldmagt til, at vi foretager indberetningen på deres vegne.

Alternativt kan indberetningen ske på www.virk.dk. Adgangen til registreringen får du via digital signatur eller medarbejderlogin.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev