18 maj 2018

Hvordan kan du få mere ud af din ratepension?

Ved indgangen til 2018 besluttede folketinget at forlænge den maksimale udbetalingsperiode for ratepension fra 25 år til 30 år.

Dette giver bedre muligheder for, at tilpasse og optimere pensionsudbetalingen i tiden efter arbejdslivet. Og det er muligt at benytte ændringen, selvom pensionsudbetalingerne er startet. Der er som tidligere også mulighed for at udsætte udbetalingstidspunktet. For eksempel fra fyldte 70 år til fyldte 80 år. Dog maksimalt så længe, at ratepensionen kan udbetales i rater over 10 år.

Hvis du kan genkende en af følgende situationer, kan du overveje, at forlænge udbetalingsperioden:

  • Betaler eller forventer at betale topskat af pensionsudbetalingerne
  • Har andre kilder til privatforbrug eller fortsat er erhvervsaktiv
  • Forventer at efterlade midler til arvinger
  • Ønsker at sikre pensionsudbetalinger i længere tid

Sådan opnår du en lavere beskatning af din formue ved at udskyde udbetalingen af pension

Afkast af investeringer (uden for pensionen) bliver normalt beskattet med mellem 27% og 42%. På eksempelvis en ratepension sker der alene en PAL-beskatning på 15,3% på formueafkastet. Over tid kan der opnås en stor skattebesparelse ved den lavere afkastbeskatning.

Ligeledes er der en fordel for pensionister, som betaler topskat og ønsker, at efterlade mest muligt til arvinger. Ved udbetaling fra en ratepension, hvoraf der løbende betales topskat, betales ca. 53% i skat. Efter pensionsbeskatningsloven er beskatningen maksimalt 40% efter afdøde. I begge situationer skal børn m.fl. dog herudover normalt betale boafgift.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev