15 februar 2011

Indskydergarantifonden

Ændringen af reglerne for Indskydergarantifonden pr. 1/10 2010 medfører, at personer og virksomheder bør overveje, hvor og hvordan de fremover placerer deres likvide midler.

Statens garanti med 100 % dækning ved et pengeinstituts konkurs er ophørt den 30/9 2010, hvorefter der fra den 1/10 2010 alene sker dækning fra Indskydergarantifonden.

Fonden dækker op til EUR 100.000 (ca. kr. 750.000) for almindeligt bankindestående og op til EUR 20.000 (ca. kr. 150.000) for værdipapirer, der ikke kan udleveres.

Garantien dækker både privatkunders og erhvervkunders (juridiske personers) indlån, og dækningen gælder pr. kunde pr. pengeinstitut. Et selskab eller en forening er eksempelvis en juridisk person.

En privat person, der ejer en enkeltmandsvirksomhed, anses for at være en person. Virksomhedsejeren og privatpersonen dækker således tilsammen med et beløb på op til EUR 100.000. Hvis indskyderen har lån i pengeinstituttet modregnes restgælden i indeståendet.

Ansvarlig indskudskapital herunder aktier, anparter, garantibeviser og andelsbeviser mv. dækkes ikke af indskydergarantifonden.

Værdipapirer i individuelle depoter, for eksempel i Værdipapircentralen, tilhører investor og bliver derfor udleveret til ejeren uafhængigt af pengeinstituttets konkurs. Værdipapirer, som ikke ligger i særskilte depoter, dækkes kun med op til EUR 20.000.

Visse “særlige indlån” i pengeinstitutter dækker Indskydergarantifonden fuldt ud. Særlige indlån er blandt andet indekskonti, kapitalpensionskonti, selvpensioneringskonti, ratepensionskonti, børneopsparingskonti, boligopsparingskonti, uddannelsesopsparingskonti og etableringskonti samt indskud på advokaters klientkonti.

Koncerner og privatpersoner bør med de nye regler overveje, hvor de skal placere deres likvide formue. Det kan være risikabelt udelukkende at fokusere på at opnå den størst mulige rente på en konto i et pengeinstitut. En opdeling af den likvide nettoformue på juridiske personer i en koncern og spredning på flere pengeinstitutter medfører den største sikkerhed i tilfælde af, at et pengeinstitut går konkurs. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan ofte med fordel placere egen formue i et pengeinstitut og virksomhedens formue i et andet pengeinstitut. Ægtefæller med fælles konti i et pengeinstitut er hver dækket med ca. kr. 750.000 som følge af, at dækningen gælder pr. person pr. pengeinstitut.

Medarbejder nyheder

Herning

Jan Heesgaard

partner, statsaut. revisor

jh@blicher.dk
4011 5331
Sikker email: Link til sikker mail

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev

Herning

Jan Heesgaard

partner, statsaut. revisor

jh@blicher.dk
4011 5331
Sikker email: Link til sikker mail