06 september 2012

Iværksætterskat

Ophævelse af skat ved selskabers salg af unoterede aktier og anparter – iværksætterskatten.

Som konsekvens af sommerens skatteaftale er der netop sendt et lovforslag i høring om ophævelse af beskatningen af avance på unoterede porteføljeaktier. Ændringen omfatter alene selskabers aktiebeholdning. Porteføljeaktier defineres som beholdninger med mindre end 10 % ejerskab af selskabskapitalen.

Ophævelsen af skatten på unoterede aktier omfatter ikke udbytter. Det skal bemærkes, at fortjeneste ved salg og tilbagekøb af aktier inden for en kortere periode sidestilles med udbytte. Ophævelsen omfatter ikke børsnoterede aktier og lignende.

Mindre aktionærer kan rent skattemæssigt have en interesse i, at der spares op i selskabet i stedet for, at der udloddes udbytte.

Skatten på unoterede aktier stammer fra 2009, hvor det blev vedtaget at ophæve skattefriheden for gevinster på porteføljeaktier ejet i 3 år eller mere.

Beskatningen er kritiseret for at hæmme tilførslen af risikovillig kapital til vækstvirksomheder – deraf tilnavnet ‘iværksætterskatten’.

Reglerne forventes at træde i kraft den 1. januar 2013. Høringsforslaget kan allerede nu give anledning til at overveje salgstidspunkt og udbyttepolitik for unoterede selskaber.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev