30 juni 2014

Kan en hovedaktionær undgå beskatning af fri bil?

Sommerferien nærmer sig og med kostbar firmabil, kan der være et særligt ønske om, at sætte beskatningen af fri bil på pause i ferieperioden. Som det fremgår af nedenstående er dette ikke umiddelbart lige til, hvis man er hovedaktionær.

Først og fremmest skal rådigheden over bilen afskæres i hele kalendermåneder for, at det har betydning for beskatningen. Hovedaktionærer bliver i praksis yderligere mødt af en skærpet formodningsregel i forhold til fri bil. Hovedaktionæren skal over for SKAT kunne sandsynliggøre, at selskabets køretøjer faktisk ikke er til rådighed privat.

Generelt kan dette ske ved, at der indgås en skriftlig aftale om, at bilen ikke må bruges privat, og der samtidig føres en korrekt kørebog. For en bil, der normalt er til rådighed for hovedaktionæren privat, er det nødvendigt at aflevere nummerpladerne til SKAT for at afbryde beskatningen.

Som eksempler fra praksis, der ikke frigør hovedaktionæren fra beskatning, kan nævnes,

  • at bilnøgler og nummerplade afleveres til firmaet, advokat, revisor eller lign.
  • at bilforhandler der har bilen opmagasineret i stilstandsperioden erklærer sig herom.
  • at tegne en stilstandsforsikring.

Fælles for disse eksempler er, at sådanne ordninger er en frivillig disposition, hvor bilens bruger bevarer den fulde rådighed over bil og nummerplade, idet dispositionen umiddelbart kan omgøres.

Praksis er senest fastslået af Østre Landsret den 6. februar 2014. Landsretten ligger i dommen endvidere vægt på, at begge biler (Porsche 911 og Mini Cooper) efter deres karakter var velegnet til privat kørsel. I sagen gjorde hovedaktionæren gældende, at bilerne havde været låst inde i selskabets garage og omfattet af stilstandsforsikring. Landsretten fandt at denne rådighedsberøvelse ikke kunne anses for effektiv, da bilnøgler og garagenøgler blev opbevaret af personer, der var undergivet hovedaktionærens instruktionsbeføjelser.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev