15 december 2014

Kørsel i gulpladebiler

Kørsel i gulpladebiler med en tilladt totalvægt på højest 4 tons

Ansattes kørsel i arbejdsgivers gulpladebil f.eks. mellem arbejdspladser eller til besøg hos kunder er som udgangspunkt erhvervsmæssig kørsel, der hverken har skatte- eller momsmæssige betydning.

Eksempler på kørsel der falder ind under erhvervsmæssig kørsel:

 • Kører til spisning eller henter mad i arbejdstiden.
 • Kører hjem i bilen op til 25 gange om året, når bilen den næste dag skal bruges erhvervsmæssigt, fx kørsel til møde eller kursussted.
  Eller kører fra hjemmet til arbejde dagen efter, bilen har været brugt erhvervsmæssigt. Selv om begge kørsler er til og fra én begivenhed, tæller det for to kørsler.
 • Henter eller sætter kolleger af i forbindelse med kørsel mellem hjem og arbejde. Det er en betingelse, at arbejdsgiveren har beordret det.

Derimod er ansattes kørsel mellem bopælen og arbejdspladser som udgangspunkt privat kørsel. Denne kørsel har både momsmæssige konsekvenser for arbejdsgiver og skattemæssige konsekvenser for arbejdsgiver og den ansatte. I særlige situationer er der dog lempet på reglerne og undtagelser, så kørsel mellem den ansattes bopæl og arbejdspladserne alligevel betragtes som erhvervsmæssig kørsel.

Eksempler på privat brug:

Det er privat brug når arbejdsgiver eller den ansatte f. eks. bruger varebilen til:

 • Kørsel til fritidsaktiviteter
 • Indkøb til privat brug
 • Kørsel med børn til og fra institutioner
 • Fragt af private ting, fx møbler, campingvogn eller haveaffald

Når en varebil registreres på gule nummerplader, reduceres registreringsafgift, og der vil være fradrag for momsen på købet. Til gengæld er der regler om, hvordan man må bruge bilen, som arbejdsgiveren skal overholde:

 • Varebiler på gule plader skal have et synligt virksomhedsnavn og cvr-nummer på siden.
 • Bilen skal være indrettet til transport af gods, fx varer og værktøj og have en tilladt totalvægt på højst fire tons.

En varebil på gule plader må ikke bruges privat, hvis momsen er trukket fra ved købet

Hvis momsen er fratrukket ved køb af varebilen, må hverken arbejdsgiver eller de ansatte bruge den privat. Der er særlige regler, hvis bilen er specialindrettet, og hvis virksomheden har skiftende arbejdssteder eller vagtordning.

Skiftende arbejdssteder

Både arbejdsgiver og den ansatte kan køre i virksomhedens varebil mellem bopælen og skiftende arbejdssteder, uden der mistes momsfradrag ved købet eller skal betales privatbenyttelses-afgift. Der skal ikke ske beskatning af fri bil til rådighed, men arbejdsgiveren skal sætte kryds i felt 11 i e-Indkomst, så den ansatte ikke får befordringsfradrag.

For at kunne bruge denne ordning skal alle disse tre krav være opfyldt:

 • Bilen er forsynet med relevant værktøj, eller arbejdsgiver eller den ansatte har et lager derhjemme.
 • Bilens værdi skal kunne afskrives fuldt ud efter skattereglerne.
 • Bilen må ikke bruges til private formål.

Vagtordning

Ved vagtordninger kan arbejdsgiver og de ansatte køre i virksomhedens varebil mellem bopælen og virksomhedens faste adresse, uden at momsfradraget mistes, eller der skal betales privatbenyttelses-afgift. Ligeledes skal der heller ikke ske beskatning af fri bil til rådighed.

Denne type kørsel er betinget af, at:

 • Kørslen er nødvendig for virksomheden.
 • Den ansatte har fået et klart forbud mod at køre privat i bilen.
 • Varebilen er udstyret med værktøj og andet, der skal bruges til at kunne udføre arbejdet.
 • Der er vagtplan og rapportpligt over udkald.
 • Dokumentation for at bilen er brugt til de enkelte vagter.
 • Antallet af biler står i rimeligt forhold til vagtordningens omfang.
 • Den vagthavende er på arbejde i hele vagtperioden.

Biler der er særligt indrettet (specialindrettede køretøjer)

Arbejdsgiver og ansatte må køre mellem hjem og arbejde i et specialindrettet køretøj uden at moms-fradraget mistes, og uden betaling af privatbenyttelsesafgift. Der skal heller ikke ske beskatning af fri bil til rådighed. Det er en betingelse, at

 • Der er et erhvervsmæssigt behov for, at køretøjet er indrettet på den specielle måde.
 • Den specialindrettede bil er nødvendig for, at arbejdet kan udføres.

Når SKAT vurderer, om et køretøj er specialindrettet, skal disse kriterier altid være opfyldt:

 • Bilen må ikke egne sig som alternativ til en privat bil.
 • Bilen skal være specielt indrettet til erhvervsmæssige formål, fx tandklinik, udstillings-/salgsvogn, mobilt kontor, værkstedsvogn.
 • Der er et erhvervsmæssigt behov for, at køretøjet er indrettet på den specielle måde.

Når der køres i et specialindrettet køretøj, må der køres ærinder på op til 1.000 km om året i forbindelse med kørsel mellem hjem og arbejde. Ærinderne kan fx være at aflevere og hente børn eller at handle. Mindre ærinder, der ikke afviger mere end højst et par hundrede meter fra den rute, der køres i forbindelse med arbejdet, regnes ikke med til de 1.000 km om året.

Hvis varebilen bruges til privat formål

Hvis arbejdsgiver eller den ansatte bruger varebilen til private formål, skal dette indberettes, så der bliver betalt skat af fri bil til rådighed. Forudsætningen herfor er at momsen må ikke må være trukket fra ved selve købet af bilen, og der skal være betalt privatbenyttelsesafgift (bilen skal have papegøjeplader eller gl. gulpladebiler, et klistermærke).

Hvis bilen kun skal bruges privat i få dage (maks. 20 dage pr. kalenderår), kan der købes et dagsbevis. Dagsbeviser skal købes og betales af føreren.

Medarbejder nyheder

Silkeborg

Jan Hjorth

partner, statsaut. revisor

hj@blicher.dk
2523 3740
Sikker email: Link til sikker mail

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev

Silkeborg

Jan Hjorth

partner, statsaut. revisor

hj@blicher.dk
2523 3740
Sikker email: Link til sikker mail