27 marts 2020

Kompensation for nedgang i omsætning og for faste udgifter.

Ajourført 31/7 2020:

Særligt 3 støtteordninger har været anvendt af mindre og mellemstore virksomheder under COVID-19. Ordningerne er ændret i forløbet fra politisk hold, ligesom der er fremkommet en række administrative fortolkninger. Uden at redegøre yderligere for historikken, kan status på ordningerne opsummeres som følger.

Virksomhederne kan benytte flere kompensationsordninger – men ikke få kompensation for den samme udgift 2 gange.

De 3 midlertidige kompensationsordninger:

1. Kompensation for virksomhedernes faste udgifter
Virksomhedernes faste kontraktlige omkostninger dækkes helt eller delvist ved en stor nedgang i omsætningen som følge af COVID-19.

De p.t. foreliggende principper for kompensationsordningen for faste udgifter:

  1. Virksomheder på tværs af brancher kan opnå kompensation – dog ikke offentlige virksomheder eller virksomheder/selvejende institutioner, hvor mere en 50% af driftsudgifterne er dækket af offentlige tilskud. Der er dog efterhånden etableret en række særordninger på specifikke områder.
  2. Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen herhjemme (mere end 35 pct.).
  3. Kompensationen dækker alene kontraktslige faste udgifter og udgør mellem 25 og 80 pct. heraf –  dog med 100%, hvis virksomheden er lukket med forbud – og virksomheden ikke har haft omsætning. Virksomheden defineres ud fra CVR-nr.
  4. Kompensationen dækker faste omkostninger i op til 4 måneder. Der kan søges enten for perioden 9. marts til 8. juni (3 måneder) eller 9. marts til 8. juli (4 måneder).
  5. Hvis omsætningen er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage.
  6. Virksomheden skal som minimum have 12.500 kr. i faste udgifter i perioden 9. marts til 8. juni.
  7. Kompensationen kan ikke overstige den forventede omsætningsnedgang.

Der skal indhentes en revisorerklæring fra en godkendt revisor i forbindelse med ansøgningen om kompensationen. Virksomheden kompenseres for udgiften – som udgangspunkt med 80% af revisorhonoraret.  Blicher Revision & Rådgivning er gerne behjælpelig udarbejdelse af erklæringen.

2. Kompensationsordning for selvstændige
Regeringen foreslår en slags ”lønkompensation” til de selvstændigt erhvervsdrivende, som oplever store fald i deres omsætning.

Omsætningen skal mindst være på 10.000 kr. pr. måned.

Kapitalejere i selskaber er ligeledes omfattet af ordningen, hvis de i øvrigt opfylder kravene. Det er et krav, at virksomheden ikke har mere end 25 fuldtidsansatte.

Kompensationen udgør 75 pct. af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. Kompensationen kan udgøre op til 46.000 kr. pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle. Kun ægtefæller, hvor beskatningsformen “medhjælpende ægtefælle” er anvendt, er omfattet.

Der kan opnås kompensation i op til 5 måneder fra den 9. marts og frem til den 9. august.

3. Kompensationsordning for personer herunder free lancere uden CVR-nr.
Der etableres en tilsvarende ordning til honorarmodtagere, der ikke har et CVR-nr. B-indkomsten skal mindst have været kr. 10.000 de seneste 12 måneder op til den 1. marts. Der dækkes 75% af B-indkomsten, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. Herudover er etableret en særlig ordning for personer med blandede indkomstforhold – kombination af indkomsttyper.

Tilbagebetaling ved høj personlig indkomst.
For meget betalt kompensation som følge af f.eks. mindre nedgang i omsætningen eller færre faste omkostninger må forventes, at skulle tilbagebetales med rente.

Kompensationer for både nedgang i omsætning og B-indkomst skal tilbagebetales, hvis personlig indkomst i regnskabsåret 2020 overstiger 800.000 kr. 

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev