19 februar 2021

Kompensation til selvstændige

Forhøjet kompensation

Et flertal i folketinget blev for nyligt enige om, at forhøje det beløb, som selvstændige kan modtage som kompensation for tabt omsætning, hvis omsætningen som følge af COVID-19 er faldet mere end 30%.

Det maksimale beløb, der tidligere udgjorde kr. 23.000 pr. måned, blev forhøjet til kr. 33.000 for selvstændige med mindst én fuldtidsansat og kr. 30.000 for selvstændige uden ansatte. 

Krav om udtræk på højst kr. 23.000 pr. måned

Samtidig med forhøjelsen fulgte et krav om, at den selvstændige ikke må trække mere end kr. 23.000 ud af virksomheden om måneden, i den periode hvor den forhøjede kompensation modtages.

Udtrykket ”tage ud af virksomheden” er ikke defineret nærmere i aftalen, men det må formodes at omfatte løn- og pensionsudbetalinger til den selvstændige, hvis virksomheden drives i selskabsform. Såfremt virksomheden drives i personligt regi, formodes det at omfatte hævninger i virksomheden.

Da den forhøjede kompensation gælder fra den 9. december 2020, betød dette reelt, at kravet ville blive indført med tilbagevirkende kraft.

Krav gælder først fra 1. februar 2021

Folketinget er derfor blevet enige om, at justere aftalen, således at kravet først gælder fra den 1. februar 2021 og så længe det forhøjede kompensationsbeløb modtages, dvs. p.t. frem til den 28. februar 2021.

Hermed kan selvstændige altså godt modtage det forhøjede kompensationsbeløb fra 9. december 2020, selv om der er trukket mere end kr. 23.000 ud i månederne december 2020 og januar 2021.

Såfremt den selvstændige ønsker at være berettiget til den forhøjede kompensation, er det derfor vigtigt at være opmærksom på størrelsen af lønudbetaling, hævning mv. for februar måned.

 

Medarbejder nyheder

Aulum

Svend Bohnsen

partner, reg. revisor

sbo@blicher.dk
2523 3763
Sikker email: Link til sikker mail

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev

Aulum

Svend Bohnsen

partner, reg. revisor

sbo@blicher.dk
2523 3763
Sikker email: Link til sikker mail