19 januar 2023

Kursgevinst ved låneomlægning – skal der betales SKAT af denne?

Mange har foretaget en låneomlægning i 2022. De stigende renter har muliggjort en låneomlægning af fastforrentede lån, hvor restgælden på kreditforeningslånet er reduceret væsentligt – naturligvis med den konsekvens, at lånerenten fremadrettet enten er forøget eller omlagt til variabel forrentning i stedet.

Men er denne kursgevinst så skattepligt?

En evt. skattepligt afhænger af, om lånet er et almindeligt obligationslån eller et kontantlån, og desuden er beskatningen forskellig afhængig af, om det er en person eller et selskab, der foretager låneomlægning.

Låneomlægning i selskaber

Selskaber er skattepligtige af kursgevinster ved låneomlægning uanset type af kreditforeningslån. Omkostninger til bank og kreditforening ved låneomlægningen kan fratrækkes i gevinsten. Tilsvarende har selskaber også fradrag for kurstab ved indfrielse af lån (evt. ved en låneomlægning), hvis det skulle være aktuelt.

Låneomlægning for personer og dermed også personligt drevne virksomheder

Almindelige obligationslån:

For personer er der ikke beskatning af kursgevinster ved indfrielse af et almindeligt obligationslån i danske kroner 1) ,og ej heller fradrag for tab. Omvendt er kursgevinster (og tab) på obligationslån i valuta skattepligtig (fradragsberettiget) for personer hvis beløbet overstiger 2.000 kr.

Kontantlån:

For personer er der i almindelighed beskatning af kursgevinst ved indfrielse af kontantlån. Kursgevinsten er dog skattefri hvis kursgevinsten er opstået i forbindelse med køb/salg af ejendommen, herunder også ved ejerskifte mellem ægtefæller ved skilsmisse og død.

Derimod er der ikke fradrag for et evt. kurstab ved indfrielse af kontantlån.

1) Der findes få undtagelser hertil for specielle låntyper bla. overskurslån, hvor beskatningen sker ved låneoptagelsen

Medarbejder nyheder

Aulum

Per Jensen

partner, statsaut. revisor‎

pj@blicher.dk
2523 3731
Sikker email: Link til sikker mail

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev

Aulum

Per Jensen

partner, statsaut. revisor‎

pj@blicher.dk
2523 3731
Sikker email: Link til sikker mail