17 januar 2024

Løn eller udbytte – hvad kan bedst betale sig?

Hvis du driver din virksomhed i selskabsform er der flere muligheder for at få virksomhedens overskud udbetalt. Men hvilken måde er så billigst skattemæssigt?

Nedenfor er en prioriteret oversigt, hvor den skattemæssigt mest optimale rækkefølge af udbetalinger er vist.

PrioriteringUdbetaling fra selskabetMarginal-skatteprocent(2024)*
1.Løn op til topskattegrænsen:
Først skal der foretages lønudbetalinger op til topskattegrænsen. I 2024 kan der udbetales en årsløn på 641.297 kr. (2023: 619.506 kr.) før der skal betales topskat. Beløbet er brutto dvs. før AM-bidrag og ansattes egen andel af ATP betaling. Marginalskatten er således:

 • 40,0 % for lønudbetalinger op til 424.662 kr.**

 • 42,8 % for lønudbetalinger i intervallet 424.662 kr. til 641.297 kr.

Pensionsindbetalinger til ratepension og livsvarig livrente kan fratrækkes i topskatteberegningen. Den årlige lønudbetaling kan sættes tilsvarende op, når du vælger at lave denne type opsparing.

40,0%

42,8%
2.Minimumsudbytte:
Herefter skal der udbetales udbytte til den lave udbytteskat på 27%. I 2024 kan der vedtages op til 61.000kr. for ugifte og 122.000 kr. (2023: 117.800 kr.) for gifte. Hvis en af ægtefællerne har anden aktieindkomst fra privat værdipapirdepot eller lignende skal det bemærkes, at udbyttebeløbet skal reduceres for at ægtefællerne samlet holder sig under grænsen.
43,1%
3.Udbytte udover 122.000 kr.:
Dernæst udbytte fra selskabet udover 61.000 kr. / 122.000 kr., hvor udbytteskatten udgør 42 %.
54,8%
4.Løn udover topskattegrænsen:
Den skattemæssigt  dårligste løsning er således lønudbetalinger, hvor der skal betales topskat.  Det vil – alt andet lige – altid være bedre at udlodde mere udbytte. Ejer- og lønaftaler kan dog gøre, at det ikke kan undgås at der udbetales løn, hvor der beregnes topskat.
56,5%

*) Til beregning af marginalskatteprocenterne er skatteprocenterne for en gennemsnitskommune anvendt.
**) For lønudbetalinger i intervallet 217.288 kr. til 279.510 kr. er marginalskatteprocenten alene på 38,9 %, grundet jobfradrag.

Som det fremgår er der skat at spare ved at vælge den rigtige rækkefølge. Hvis du eksempelvis vil have udbetalt 500.000 kr. efter skat – dvs. til rådighed privat, er den bedste måde denne:

  UdbetalingBeskatningNetto til rådighed
  Løn641.297242.598398.699
  Udbytte122.00032.94089.060
  Kautionspræmie som omtalt nedenfor16.7684.52712.241
  I alt500.000

  Kautionspræmie til hovedaktionær

  En ofte overset mulighed, foruden de ovenfor nævnte muligheder for løn og udbytte fra selskabet, er udbetaling af kautionspræmie. En hovedaktionærer der kautionerer for selskabets kassekredit eller andre lån kan få udbetalt en kautionspræmie, som betaling for den stillede kaution. Hvis en hovedaktionær eksempelvis kautionerer for 5 mio. kr., kan der typisk udbetales mellem 0,5 – 2,5 % i kautionspræmie – dvs. mellem 25.000 – 125.000 kr.

  Kautionspræmien kan skattemæssigt fratrækkes i selskabet, og skal beskattes som kapitalindkomst hos hovedaktionæren. Har du som hovedaktionær private renteudgifter på huslån mm. og dermed negativ kapitalindkomst, kan kautionspræmien modregnes heri, hvorved marginalskatten på kautionspræmien alene udgør ca. 27 %, og dermed den skattemæssigt bedste udbetalingsmulighed fra selskabet. Omvendt stiger marginalskatteprocenten til mellem ca. 38% og  43% (afhængig af husstandsindkomsten), hvis du privat har positive nettorenteudgifter, hvorved fordelen bliver mindre.

  Det er et krav, at kautionspræmien løbende udbetales fra selskabet, at der laves en skriftlig aftale mellem selskab og aktionær, og at præmieprocenten er på markedsmæssige vilkår.

  Medarbejder nyheder

  Herning

  Per Jensen

  partner, statsaut. revisor‎

  pj@blicher.dk
  2523 3731
  Sikker email: Link til sikker mail

  Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

  Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

  Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev

  Herning

  Per Jensen

  partner, statsaut. revisor‎

  pj@blicher.dk
  2523 3731
  Sikker email: Link til sikker mail