28 juli 2015

Lovforslag vedr. håndværkerfradragets genindførelse

Med lovforslaget genindføres BoligJobordningen, hvor der gives fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i familiens helårs- og fritidsbolig. Lovforslaget forventes gennemført på baggrund af aftale mellem partier med et flertal i folketinget.

De foreslåede regler for 2015 er uændrede i forhold til de regler, der var gældende i 2014, herunder typer af opgaver og arbejder. Fradraget i 2015 udgør (som tidligere) maksimalt 15.000 kr. pr. person. Fradraget er betinget af, at der sker betaling inden den 1. marts 2016.

Dog er der i 2015 ordningen en ændring med betydning for pensionister, der udfører arbejde i private hjem.

Pensionister, der udfører arbejde i private hjem
Efter gældende regler har folkepensionister et skattefrit bundfradrag på 10.400 kr. (2015) i løn for arbejde udført i eller i tilknytning til private hjem, som eksempelvis rengøring, havearbejde samt luftning af hunde og pasning af børn.

I 2014 gjaldt denne skattefri bundgrænse kun, hvis den private “arbejdsgiver” ikke foretog fradrag for arbejdet efter BoligJobordningen. Denne betingelse er ophævet for kalenderåret 2015.

Håndværkerfradrag mv. fra og med den 1. januar 2016
Aftalepartierne har også indgået en aftale om en BoligJobordning i 2016 og 2017.

Ordningen forventes her at give mulighed for et fradrag på 6.000 kr. pr. person for serviceydelser og 12.000 kr. for håndværksydelser, hvilket vil sige et årligt fradrag på maksimalt 18.000 kr. pr. person.

Der bliver tale om en “grøn” BoligJobordning, hvor der kun opnås fradrag for arbejder, der har et grønt eller bæredygtigt sigte. Det nærmere indhold af ordningen kendes ikke endnu. Lovforslaget herom forventes fremsat i efteråret 2015.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev