26 oktober 2015

Moms af omkostninger vedr. byggemodning mv.

Med virkning fra 1. januar 2011 blev der indført momspligt ved salg af nye ejendomme og grunde. Samtidig blev der fastsat en frist på 5 år til udnyttelse af gamle momsfradrag vedr. udgifter til byggemodning m.v. afholdt før d. 1. januar 2011.

Momsen af udgifter til byggemodning, advokat, revisor m.v. afholdt før 1. januar 2011 vil ikke være fratrukket, medmindre dette er sket i forbindelse med et efterfølgende momspligtigt salg. For grunde, der ikke er solgt 5 år efter den 1. januar 2011, gives godtgørelsen for moms som sidste chance ved udgangen af 2015.

Godtgørelsen kan ifølge det af SKAT oplyste opnås ved at påføre momsen på momsafregningen for den sidste momsperiode i 2015. Dette kan eksempelvist være momsafregningen for 4. kvartal 2015, der skal være indgivet senest 1. marts 2016. Udgifterne skal kunne dokumenteres på anmodning af SKAT, og dokumentationen skal opbevares i 5 år efter anmodningen om godtgørelse.

Der kan dels være tale om ret betydelige momsbeløb, og dels kan der være tale om oplysninger og dokumentation, hvor den sædvanlige opbevaringspligt efterhånden udløber. Muligheden for godtgørelse af moms anbefales derfor undersøgt inden angivelsen af moms for perioden, der udløber 31. december 2015.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev