07 oktober 2013

Moms af tab på debitorer

Betingelser for momsfradrag
Når en momsregistreret virksomhed har faktureret en kunde med tillæg af moms, og det efterfølgende
viser sig, at kunden ikke kan betale fakturabeløbet eller kun kan betale en del af fakturabeløbet, kan
virksomheden som hovedregel fradrage momsen af tabet. Spørgsmålet om, hvorvidt der er fradragsret
for moms af tab på debitorer og i givet fald hvornår, er eksempelvis relevant for kreditorerne i
konkursramte selskaber.

Moms af tab på debitorer kan fradrages, når følgende betingelser er opfyldt:

 • Tabet vedrører leverede varer og ydelser.
 • Leverancen af varer og ydelser er momsbelagt.
 • Momsen er angivet.
 • Tabet er konstateret.

De tre første betingelser tiltrækker sig typisk ikke den helt store opmærksomhed. Det skal dog som et
eksempel fra praksis nævnes, at det er blevet fastslået, at en virksomhed, der køber en tabsgivende
fordring fra en anden virksomhed, ikke har fradragsret for moms af tab på debitorer, idet der ikke er
tale om leverede varer og ydelser fra den tabslidende virksomhed.

Betingelsen om, at tabet skal være konstateret, tiltrækker sig derimod større opmærksomhed.

Konstatering af tabet
Konstatering af tab forudsætter som udgangspunkt, at kreditor har foretaget indenretslige skridt for at
konstatere tabet. Manglende betalingsvilje hos kreditor, eksempelvis på grund af uenighed om fejl
eller mangler ved de leverede varer og ydelser, er uden betydning, ligesom det er uden betydning, at
en advokat eller andre har vurderet, at det er usandsynligt, at der kan opnås medhold i at kreditor skal
betale.

Et tab anses altså for at være konstateret eller ligestilles hermed, når det optræder under en af disse
omstændigheder:

 • Konkurs- og dødsboer
 • Tvangsakkord (rekonstruktion)
 • Frivillig akkord
 • Forgæves fogedforretning
 • Tvangsauktion
 • Gældssanering for jordbrugere
 • Andre tilfælde, eksempelvis fordringer under 3.000 kr. samt ukendt eller forsvunden debitor

For så vidt angår konkursboer anses et tab for konstateret, når det ved afslutningen af konkursboet
dokumenteres, at der ikke er opnået fuld dækning for det anmeldte krav. Der kan dog foretages et
foreløbigt fradrag for tab på fordringer i konkursboer, før bobehandlingen er endelig afsluttet. Det er
en forudsætning, at virksomheden er i besiddelse af en erklæring fra boets kurator om, at dividenden
ikke forventes at overstige en nærmere angiven procent af fordringen.

Et eventuelt fradrag for moms af tab på debitorer afhænger dermed af konkursbehandlingens stadie.
Der kan derfor gå lang tid før kreditor kan fradrage moms af tab på debitorer.

Fradrag for moms af tab på debitorer skal angives i den momsperiode, hvor tabet er konstateret.
Momsen af tabet skal ikke angives som indgående moms, men derimod som en reduktion i den
udgående moms.

Medarbejder nyheder

Herning

Per Jensen

partner, statsaut. revisor‎

pj@blicher.dk
2523 3731
Sikker email: Link til sikker mail

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev

Herning

Per Jensen

partner, statsaut. revisor‎

pj@blicher.dk
2523 3731
Sikker email: Link til sikker mail