13 august 2018

Moms for rejsebureauer

Artiklen beskriver kort reglerne om moms for rejsebureauer som sælger rejser indenfor EU. Salg af rejser til lande udenfor EU anses momsmæssigt som eksport og er ikke beskrevet yderligere.

For rejsebureauer er der en særregel, som kan anvendes på transaktioner indenfor EU udført af rejsebureauer, der handler i eget navn overfor den rejsende, og som til rejsens gennemførelse anvender leveringer af varer og ydelser, der foretages af andre afgiftspligtige.

Det vil med andre ord sige, at i modsætning til de almindelige principper for momsordningen skal rejsebureauet ikke beregne momsen af det samlede vederlag (kundens betaling), som rejsebureauet modtager for pakkerejsen, men på grundlag af rejsebureauets fortjenstmargen. Se eksemplet nedenfor.

De omhandlede transaktioner, som udføres af rejsebureauerne med henblik på gennemførelse af en rejse, anses således som én enkelt ydelse.

Hermed slipper rejsebureauet for at skulle registrere sig og betale moms i alle de EU-lande, hvor de enkelte ydelser, som rejsebureauet leverer som led i deres virksomhed, har leveringssted.

Omvendt har rejsebureauet heller ikke moms af de indkøbte ydelser. Virkningen af særordningen er derfor den, at den rejsendes forbrug bliver beskattet i forbrugslandet, dvs. på destinationen for rejsen. Kun rejsebureauets fortjenstmargen bliver beskattet i etableringslandet.

Fakturakrav og regnskabssystem
Da der er tale om særregler, skal rejsebureauets regnskabssystem indrettes således indtægter og udgifter kan adskilles fra øvrige poster i bogføringen (d.v.s. på særskilte konti), evt. i egen “gruppe” så fortjenstmargen kan opgøres.
På fakturaen må momsen ikke fremgå særskilt, men rejsens pris skal i stedet angives inklusive moms. Samtidig skal der af fakturaen fremgå, at særordningen for rejsebureauer er anvendt. Dette gøres oftes med en standard tekst ala “Margin scheme – travel agents”.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev