22 marts 2013

Moms ved EU-handel

Varer kan faktureres med 0 moms efter reglerne om omvendt betalingspligt, hvis varerne afhentes af en kunde, der er momspligtig i et andet EU-land – og varerne udføres af Danmark til kundens hjemland.

SKAT har imidlertid erfaret, at sådanne varer til afhentning ikke altid er blevet udført af Danmark. Ifølge styresignal SKM2013.197 strammer SKAT derfor minimumskravene til sælgere gældende fra 1. august 2013. Hvis minimumskravene ikke er opfyldte, skal sælger opkræve dansk moms ved fakturaudstedelsen.

Udover, at manglede opkrævning af moms vil være i strid med momslovgivningen, hæfter sælger endvidere for momsen, hvis minimumskravene ikke er opfyldte. Vi anbefaler derfor, at berørte virksomheder laver et grundigt tjek af forretningsgangene for dokumentation ved afhentningssalg.

Er minimumskravene opfyldte, vil sælger normalt ikke blive nægtet momsfritagelse, selvom det senere viser sig, at dokumentationen var forfalsket. Dette gælder dog kun, hvis sælger var i god tro, og der ikke var klare tegn på, at dokumentationen ikke var i orden.

Minimumskravene omfatter dokumentation af kundens identitet og momspligt samt transporten ud Danmark. For en mere detaljeret gennemgang henvises til styresignalet eller kontakt til Blicher.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev