16 juni 2021

Nedsættelse af grænse for kontanter

Virksomheder har hidtil kunne modtage op til kr. 50.000 kontant. Hvidvasklovgivningen skærpes, så kontantforbuddet går ved 20.000 kr. Skærpelsen træder i kraft den 1. juli 2021.

Som hidtil ses sammenhængende transaktioner som et beløb. Det er således ikke muligt f.eks. at modtage 3 gange 10.000 kr. kontant for samme varer eller sammenhængende ydelse.

Det er endvidere vigtigt at være opmærksom på, at grænsen går fra kr. 20.000. D.v.s. kr. 20.000 kontant er ulovligt, mens kr. 19.999 er lovligt. Den sidste ene krone kan i værste fald udløse en bøde på kr. 10.000 (minimumsbøden).

Kontantforbuddet berører som udgangspunkt alle erhvervsdrivende.  Dog ikke virksomheder, der er omfattet af de noget mere omfattende regler i hvidvasklovgivningen f.eks. pengeinstitutter og i øvrigt også revisorer. Disse er ganske vist ikke omfattet af kontantforbuddet, men vil ofte skulle underrette myndighederne om betalingen jf. hvidvaskningslovens indberetningsregler.

Køb af varer- og tjenesteydelser kontant

Anvendelse af kontanter til varekøb m.v. kan også være problematisk for virksomheder. Betaler virksomheder mere end 8.000 kr. inklusiv moms kontant uden at indberette købet til Skattestyrelsen, er der ikke skattefradrag for udgiften. Hvis leverandøren ikke afregner momsen, hæfter virksomheden endvidere for den moms, som leverandøren skulle have betalt.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev