21 november 2019

Nedsat beskatning af fri bil ved koncernintern overdragelse af bilen?

Hovedaktionærer og andre, der har fri bil til rådighed, har selvsagt fokus på, at deres beskatning af fri bil er korrekt, og ikke højere end nødvendigt. Beskatningsgrundlaget skal opgøres således:

  • Hvis bilen er under 3 år ved erhvervelsen, er beskatningsgrundlaget bilens nyvognspris. Når bilen er mere end 3 år regnet fra 1. indregistrering, reduceres beskatningsgrundlaget med 25%.
  • Hvis bilen er over 3 år ved erhvervelsen, er beskatningsgrundlaget arbejdsgiverens anskaffelsessum.

Da nye biler efter 3 års ejertid ofte har et værditab på langt over 25%, synes mange, at beskatningen efter 3 års ejertid er uretfærdig høj.

Hvis en hovedaktionær har flere selskaber i samme koncern, kan der være mulighed for at overdrage bilen til et andet koncernselskab, og samtidig indgå en leasing- eller lejeaftale mellem de 2 koncernselskaber – og dermed få et reduceret beskatningsgrundlag. Det fremgår af Skattestyrelsens juridiske vejledning og senest af byretsafgørelse af 3. januar 2019. Fra Juridisk Vejledning og byretsdommen kan udledes, at følgende forhold skal opfyldes for, at overdragelsen kan godkendes også skattemæssigt:

  • Overdragelsen sker på sædvanlige og markedsmæssige vilkår
  • Det må ikke være tale om rent formelle overdragelser uden reelt indhold

Et væsentligt element er således, at overdragelsesprisen er på markedsmæssige vilkår – dvs. til normal markedspris. Der kan lægges vægt på aktuelle annoncerede udbudspriser for tilsvarende biler (ca. samme stand, udstyr, kilometer, årgang mm.). Det er afgørende, at de fundne annoncerede udbudspriser er sket på det tidspunkt, hvor bilen overdrages. En bilforhandlers skriftlige vurdering af bilen kan ikke tillægges afgørende vægt, men kan anvendes i kombination med en annonceret udbudspris for en tilsvarende bil.

I forbindelse med overdragelsen skal bilen omregistreres i motorregistret, der skal udstedes en korrekt faktura, og købsprisen skal afregnes mellem selskaberne.

Herudover må overdragelsen ikke alene være drevet af muligheden for at spare skat. I den seneste sag var begrundelserne for overdragelse af bilen, et ønske om bedre likviditet og soliditet i det ene selskab og et ønske om administrativ forenkling.

Skat har desuden underkendt overdragelser af biler i koncernforhold, når bilen indenfor kort tid tilbagesælges til det oprindelige koncernselskab, således der foreligger 2 overdragelser. I den konkrete sag var der 5 måneder mellem de 2 overdragelser.

Som skattepraksis er i øjeblikket, er det muligt at overdrage en bil mellem koncernselskaber og dermed opnå lavere beskatning, om end det skal gøres med varsomhed, så forudsætningerne er opfyldt. Følgende er således afgørende, for at en overdragelse mellem nærtstående parter skal kunne tillægges skattemæssig betydning:

  • Fastsættelse af normal markedspris
  • Omregistrering og udstedelse af korrekt faktura, der betales
  • Legitim forretningsmæssig begrundelse for overdragelsen
  • Ikke salg af den samme bil mellem koncernselskaber indenfor kort tid
Medarbejder nyheder

Herning

Per Jensen

partner, statsaut. revisor‎

pj@blicher.dk
2523 3731
Sikker email: Link til sikker mail

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev

Herning

Per Jensen

partner, statsaut. revisor‎

pj@blicher.dk
2523 3731
Sikker email: Link til sikker mail