22 februar 2019

Ny ferielov

Den 1/9 2020 træder en ny ferielov i kraft. Den nye lov medfører, at ferieåret ændres til perioden 1/9 – 31/8, og at der indføres samtidighedsferie. Når den nye ferielov træder i kraft, optjener medarbejderne løbende ret til at holde betalt ferie, umiddelbart efter at ferien er optjent.

Optjeningsperioden og afholdelsesperioden
Medarbejderne optjener ferie i perioden 1/9 – 31/8 (optjeningsperioden) ret til 25 dages/5 ugers betalt ferie, som kan afholdes i perioden 1/9 samme år til den 31/12 det følgende år (afholdelsesperioden).

Overgangsperiode
Der er indført en overgangsordning, så medarbejderne ikke opnår ret til ferie både efter den gamle og nye ferielov samtidig. Fra den 1/1 2019 – 31/8 2019 optjener medarbejderne efter den nuværende ferielov ret  til 2,08 feriedag pr. måned, hvilket bliver til i alt 16,64 feriedage. Disse feriedage svarende til lidt mere end 3 uger skal afholdes i perioden 1/5 2020 – 31/8 2020. Medarbejdere, som ønsker at afholde en længere sommerferie, må således overveje at reducere på afholdelsen af ferie i ferieåret 1/5 2019 – 30/4 2020 eller at bruge eventuelle feriefridage.

Indefrysning
Ferie, der optjenes i perioden 1/9 2019 – 31/8 2020 indefryses, og medarbejderne vil først modtage disse feriepenge, når de forlader arbejdsmarkedet. Arbejdsgiverne kan selv vælge mellem at foretage indbetaling af det indefrosne beløb til en ny fond ”Fonden for Tilgodehavende Feriemidler” eller blot at indberette saldiene og derved udskyde betaling heraf til medarbejderens pensionering eller fratrædelse. Skyldige saldi skal dog forrentes med en årlig lønindeksregulering. Den nye fond administreres af LD.

Skyldige feriepenge i regnskabet
De fleste virksomheder afsætter i dag feriepenge beregnet efter en summarisk metode.

Fremover skal skyldige feriepenge til funktionærer altid beregnes konkret for den enkelte medarbejder. Mange virksomheder får derfor behov for at ændre deres registreringssystemer til håndtering af de nye regler.

Virksomhedernes samlede feriepengeforpligtelser vil falde over de kommende år i takt med, at de nye regler om samtidighedsferie træder i kraft.

For en virksomhed, der aflægger regnskab pr. 31/12 2019, vil skyldige feriepenge til funktionærer bestå af følgende komponenter:

  • Restferie optjent i 2018
  • Ferie optjent i overgangsperioden 1/1 – 31/8 2019
  • Ferie optjent i perioden 1/9 – 31/12 2019, som skal indefryses
Medarbejder nyheder

Herning

Jan Heesgaard

partner, statsaut. revisor

jh@blicher.dk
4011 5331
Sikker email: Link til sikker mail

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev

Herning

Jan Heesgaard

partner, statsaut. revisor

jh@blicher.dk
4011 5331
Sikker email: Link til sikker mail