08 februar 2021

Ny mulighed for momslån og udvidelse af A-skattelåneordning

Der er fremsat lovforslag om ny momslåneordning, ny A-skattelåneordning og udskydelse af betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag. Ordningerne er for at styrke danske virksomheders likviditet under Corona-pandemien

Den nye momslåneordning

Små og mellemstore virksomheder vil få mulighed for at låne et beløb svarende til den moms, der skal afregnes pr. 1. marts 2021.

For en virksomhed der afregnes moms kvartalsvis betyder det konkret:
Moms vedr. 3. og 4. kvartal 2020 der forfalder til betaling 1. marts 2021 skal angives og betales. Der kan herefter ansøges om momslån på et tilsvarende beløb. Det forventes at ansøgning kan foretages i løbet af marts måned. Lånebeløbet er rentefrit og skal først betales tilbage 1. februar 2022.

For en virksomhed der afregnes moms halvårligt betyder det konkret:
Moms vedr. 1. og 2. halvår 2020 der forfalder til betaling 1. marts 2021 skal angives og betales. Samtidig hermed kan der ansøges om momslån på et tilsvarende beløb. Lånebeløbet er rentefrit og skal først betales tilbage 1. februar 2022.

Det er vores forventning, at mange af de virksomheder, der er ramt på indtjeningen i den igangværende nedlukning, vil benytte sig af denne ordning.

A-skattelåneordning

Der foreslås, at A-skattelåneordningen udvides til også at omfatte betalingerne af A-skat og AM-bidrag i februar og marts 2021. Lånet skal tilbagebetales 1. februar 2022. Læs også vores tidligere nyhed om A-skattelån.

Udskydelse af betalingsfristen for A-skat og AM-bidrag

Den ordinære betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag i maj 2021 foreslås udskudt med 4 ½ måned for alle virksomheder.

Medarbejder nyheder

Herning

Per Jensen

partner, statsaut. revisor‎

pj@blicher.dk
2523 3731
Sikker email: Link til sikker mail

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev

Herning

Per Jensen

partner, statsaut. revisor‎

pj@blicher.dk
2523 3731
Sikker email: Link til sikker mail