19 juni 2012

Nye bøder til virksomhederne!

Efter seneste lovændring kan SKAT uddele administrative bøder til virksomheder, der ikke rettidigt indberetter oplysninger til SKAT f.eks. medarbejdernes løn, personalegoder eller pension.

Oplysningerne har længe skulle indberettes til SKAT, det nye er fastsættelsen af bødestørrrelse. Tidligere er der typisk kun givet bøder for grove overtrædelser. Nu skal virksomhederne være opmærksom på, at bøder i princippet kan falde ved alle overtrædelser. Dette uanset, at man kunne mene, at der var tale om en mindre undskyldelig forseelse f.eks. en manglende indberetning af en medarbejdergave på over 1.000 kroner.

Lovændringen ses omtalt som en “reel præventiv effekt”. Der er altså lagt op til, at virksomhederne skal straffes som forebyggelse. Særligt for mindre virksomheder vil bødestørrelser virke ude af proportioner i forhold til forseelserne. Henset til, at der som regel ikke er økonomi til en stor administration i en mindre virksomhed, vil der være en risiko for, at en simpel forglemmelse i en travl periode kan medføre en stor bøde. Bødestørrelse pr. overtrædelse oplyses at være:

Ansatte Bøde
1-4 5.000 kr.
5-19 10.000 kr.
20-49 20.000 kr.
50-99 40.000 kr.
100+ 80.000 kr.

De nye bødestørrelser gælder fra 1. juli 2012.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev