16 juni 2021

Nye momsregler ved salg til forbrugere i EU

Ved salg til private i andre EU lande har danske virksomheder hidtil skulle betale moms til EU-landet, hvis det samlede salg oversteg en beløbsgrænse afhængig af det konkrete land – opgjort pr. land. Afregningen af momsen kunne ske i det pågældende land eller lidt mere enkelt via One Stop moms.

Fra 1. juli 2021 ændres momsreglerne ved salg til private i EU.

Der indføres en ny fælles EU-grænse på 10.000 euro pr. kalenderår for det samlede salg til alle andre EU-lande. Overstiges grænsen skal virksomheden betale moms i forbrugslandet. Salget omfatter virksomhedens samlede fjernsalg af varer og salg af elektroniske ydelser, herunder teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester.

Moms One Stop Shop bliver den nye – frivillige – ordning, som gør det mere enkelt at indberette og betale momsen af salget. Ordningen kommer til at erstatte den nuværende One stop moms-ordning, når de nye regler træder i kraft. Det kan anbefales, at berørte virksomheder får registreringen på plads inden 1. juli.

Der findes 3 særordninger i Moms One Stop Shop: EU-ordningen, Ikke-EU-ordningen og Importordningen. Danske virksomheder vil som regel skulle bruge EU-ordningen.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev