15 december 2015

Nye regler for betaling og forrentning af selskabsskat

Den lave rente har medført, at Skatteministeren har fået godkendt nye regler for forrentning af overskydende selskabsskat og rentetillæg på skyldig selskabsskat. Nogle banker forlanger nu ligefrem renter af bankindeståender som følge af, at renten på indskudsbevisrenten i Nationalbanken har været negativ med -0,75 % siden den 6/2 2015. De nye regler skal forhindre, at selskaber frivilligt indbetaler for store beløb til SKAT, med henblik på at få udbetalt en skattefri godtgørelse af overskydende selskabsskat.

Lovændringen indeholder følgende hovedelementer:
– Rentesatserne i aconto skattesystemet for selskabsskat ændres, så de bliver mere aktuelle.
– Loft indføres på kr. 200.000 over indestående på Skattekontoen.
– Indestående på Skattekontoen op til kr. 5.000 forrentes ikke fremover.
– Mulighed for frivillig indbetaling af selskabsskat i perioden den 20/11 – 1/2 i året efter indkomståret mod et særligt tillæg, der nu er fastsat til 0,7 %.

1. Rentesatserne i aconto skattesystemet for selskabsskat ændres, så de bliver mere aktuelle
Satserne er for indkomståret 2015 er offentliggjort den 15. december 2015:
– Tillæg til restskat udgør 3,6 %
– Godtgørelse af overskydende skat udgør 0,1 %
– Procenttillæg ved frivillig indbetaling af acontoskat den 20. marts 2015 udgør 0,3 %
– Ingen procentfradrag ved frivillig indbetaling af restskat den 20. november 2015
– Tillæg ved indbetaling senest den 1. februar 2016 på 0,7 %

2. Loft indføres på kr. 200.000 over indestående på Skattekontoen
De nye regler medfører, at der indføres et loft på kr. 200.000 for indestående på Skattekontoen. Indestående, som overstiger kr. 200.000, vil således blive udbetalt til virksomhedens nemkonto, med mindre de modsvares af forfaldne fordringer eller fordringer, som forfalder senest 5 hverdage herefter.

3. Indestående på Skattekontoen op til kr. 5.000 forrentes ikke fremover
Indestående på Skattekontoen forrentes ikke fremover.

4. Mulighed for frivillig indbetaling af selskabsskat i perioden den 21/11 – 1/2 i året efter indkomståret mod et særligt procenttillæg
For indkomståret 2015 var det som hidtil muligt at foretage frivillig indbetaling pr. 20/11 2015.

Den frivillige indbetaling skal indtastes via TastSelv Erhverv, inden beløbet indbetales.

Denne frivillige indbetaling blev tidligere nedsat med en dekort på 0,3 %, men dekorden er nu reduceret til 0 %. Restskat for indkomståret 2015, som først betales den 20/11 2016, bliver pålagt et tillæg på 3,6 %.

Som noget nyt er det muligt frivilligt at indbetale en 3. acontoskatterate for indkomståret 2015 i perioden den 21/11 2015 – 1/2 2016. Den frivillige betaling vil pålagt et rentetillæg, som andrager 0,7%.

Afslutning
Hvorvidt det kan betale sig at foretage frivillig indbetaling af acontoskat, afhænger af selskabets lånerente samt den likviditetsmæssige stilling. Restskattetillægget på 3,6 % svarer til en rente før skat på ca. 4,7 %. Hvis selskabets lånerente er lavere end 4,7 %, er det isoleret set en fordel at foretage frivillig indbetaling.

De nye regler betyder, at det ikke kan betale sig at foretage frivillige indbetalinger, der er større end restskatten. Et selskab med regnskabsår, som slutter 31/12, kan normalt beregne restskatten mere præcis i januar og derved have fordel af at udskyde betalingen til 1/2 året efter. For den periode beregnes, der som nævnt et rentetillæg på 0,7%.

Medarbejder nyheder

Herning

Jan Heesgaard

partner, statsaut. revisor

jh@blicher.dk
4011 5331
Sikker email: Link til sikker mail

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev

Herning

Jan Heesgaard

partner, statsaut. revisor

jh@blicher.dk
4011 5331
Sikker email: Link til sikker mail