10 oktober 2012

Nye regler for rejsegodtgørelse og rejsefradrag mv.

Rejsefradrag nedsættes
Loftet over rejsefradrag nedsættes med virkning fra indkomståret 2013 fra kr. 50.000 til kr. 25.000. Reduktionen medfører, at en lønmodtager maksimalt kan få fradrag for ca. 39 døgns udearbejde.

De nye regler hæmmer mobiliteten på arbejdsmarkedet, hvilket givet vil medføre ønsker om genforhandling af mange lønaftaler.

Skattefrie rejsegodtgørelser

Hvis arbejdsgiveren dækker udgifterne til den ansattes erhvervsmæssige rejseudgifter ved udbetalinger af skattefri rejsegodtgørelse eller ved refusion af faktiske udgifter, har arbejdsgiveren fortsat fradrag for udgifterne uden nogen øvre begrænsning.

Fremover er det dog en betingelse for skattefrihed for medarbejderen, at denne ikke har kompenseret arbejdsgiveren for at få godtgørelsen. Medarbejderen må således ikke gå ned i løn eller udvise løntilbageholdenhed. Hvis der sker, bliver godtgørelsen skattepligtig. Denne skærpelse er trådt i kraft med virkning for aftaler, som indgås efter den 19/9 2012.

Arbejdsgiveren har ansvaret for, at reglerne for udbetaling af skattefrie godtgørelser er overholdt. En underkendelse heraf kan i værste fald medføre, at arbejdsgiveren hæfter for manglende indbetaling af A-skat og rente heraf samt eventuelle bøder mv. Det er derfor vigtigt at søge kompetent rådgivning, inden der ændres på allerede indgåede aftaler.

Dagsbilletter til gulpladebiler
Gulpladebiler på optil 4 tons, der ikke er registreret til hel eller delvis privat benyttelse, vil fremover kunne anvendes til privat benyttelse i op til 20 dage pr. kalenderår, formentlig med virkning fra den 1/1 2013. Den private benyttelse koster kr. 225 pr. dag, og SKAT udsteder bevis for betalingen. Dagsbeviset skal medbringes under kørsel i bilen den pågældende dag, så den på forlangende kan forevises til politiet eller SKAT.

Den ansatte skal selv betale dagsgebyret på kr. 225 eller alternativt beskattes heraf, hvis arbejdsgiveren betaler udgiften. Det er føreren af bilen, der skal anskaffe beviset i forbindelse med den private kørsel. Den private brug af gulpladebilen med dagsbilletter har ikke andre skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser. Reglerne med dagsbilletter gælder også for en virksomhedsejers private benyttelse af en gulpladebil. De nye regler blev vedtaget i 2008, men skulle godkendes af EU, hvilket først er sket nu.

Medarbejder nyheder

Herning

Jan Heesgaard

partner, statsaut. revisor

jh@blicher.dk
4011 5331
Sikker email: Link til sikker mail

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev

Herning

Jan Heesgaard

partner, statsaut. revisor

jh@blicher.dk
4011 5331
Sikker email: Link til sikker mail