29 februar 2024

Nye regler om registrering af arbejdstid

Krav om registrering af arbejdstid

EU’s direktiv om arbejdstid har eksisteret længe, men det er først nu på baggrund af en EU dom, at Danmark har valgt at indføre krav om tidsregistrering. Med virkning fra den 1/7 2024 er det obligatorisk for virksomheder, at sikre, at medarbejderne registrerer deres timer.

Virksomhederne kan selv vælge, hvordan den daglige arbejdstid måles og registreres. Virksomhederne skal anvende et objektivt, pålideligt og tilgængeligt system. Det er alene et krav, at den daglige arbejdstid registreres. Der er således ikke krav om registrering af, hvornår på dagen arbejdet er udført.

  • Systemet skal sikre overholdelse arbejdstidsloven herunder 48-timers reglen, 11-timers reglen og pauseregler
  • Den ansatte skal have adgang til egne oplysninger i arbejdstidsregistreringssystemet
  • Oplysninger skal opbevares i mindst 5 år efter hver registreringsperiode
  • Oplysningerne skal kunne gøres tilgængelig for offentlige myndigheder
  • Ved faste arbejdstider er det tilstrækkeligt, at registrere afvigelser, fra de aftalte eller skemabelagte arbejdstider
  • Medarbejdere, der i høj grad af selv tilrettelægger arbejde og arbejdstid, kan undtages. Det skal dog så fremgå af ansættelsesaftalen. Omfattet af denne undtagelse er eksempelvis ledelse, visse akademikere, senioradvokater, lastbilchauffører og andre, som har en betydelig grad af frihed og selvstændighed i udførelsen af arbejdet

Valg af registreringssystem

Der er metodefrihed, når blot systemet er objektivt, pålideligt og tilgængeligt. Arbejdsgiverne kan derfor anvende systemer, som allerede i dag anvendes til registrering af arbejdstid.

Medarbejder nyheder

Herning

Jan Heesgaard

partner, statsaut. revisor

jh@blicher.dk
4011 5331
Sikker email: Link til sikker mail

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev

Herning

Jan Heesgaard

partner, statsaut. revisor

jh@blicher.dk
4011 5331
Sikker email: Link til sikker mail