17 august 2022

Nyt krav om revisor i udvalgte brancher

Der er indført nye krav om revisor i udvalgte brancher mv. Reglerne er indført med en forventning om, at de udvalgte brancher mv. fremadrettet i højere grad får styr på basale bogføringsrutiner for skatte- og momsangivelser. Reglerne træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1/1 2023 – dvs. som udgangspunkt er det først gældende, når årsrapporterne for kalenderåret 2023 skal udarbejdes i foråret 2024. Reglerne er indført som ændring i årsregnskabsloven og er gældende for selskaber. De nye regler er opdelt i 2 grupper jf. nedenstående.

Balancesum over 50 mio. kr.

Som reglerne er nu, kan selskaber, der ikke overstiger 2 ud af 3 grænser for henholdsvis omsætning, balancesum og antal ansatte, altid fravælge erklæring på årsrapporten fra revisor. Det ændres nu således, at selskaber med en balancesum på over 50 mio. kr. (for koncerner skal det ses på koncernniveau) skal have valgt en godkendt revisor. Erklæringen fra revisor skal være enten revision eller udvidet gennemgang.

Risikobrancher

Virksomheder i såkaldte risikobrancher skal efter de nye regler anvende en revisor, hvis virksomhedens omsætning i 2 på hinanden følgende år overstiger 5 mio. kr. Virksomheden kan efter aftale med en godkendt revisor selv vælge, hvilken erklæringstype årsrapporten skal forsynes med. Årsrapporten kan således eksempelvis forsynes med en erklæring om assistance med opstilling af årsrapporten. Ved lovens tilblivelse er der udvalgt 11 risikobrancer:

 1. Vejtransport
 2. Flytteforretninger
 3. Restauranter
 4. Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.
 5. Event catering
 6. Anden restaurationsvirksomhed
 7. Cafeer, værtshuse, diskoteker mv.
 8. Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser
 9. Webportaler
 10. Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser
 11. Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser

Branchekoden på cvr.dk er afgørende for, om virksomheden er omfattet af reglerne. Branchekoden skal naturligvis afspejle virksomhedens aktivitet. Det er planen, at listen over risikobrancher revurderes efter 2 år.

Medarbejder nyheder

Herning

Per Jensen

partner, statsaut. revisor‎

pj@blicher.dk
2523 3731
Sikker email: Link til sikker mail

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev

Herning

Per Jensen

partner, statsaut. revisor‎

pj@blicher.dk
2523 3731
Sikker email: Link til sikker mail