12 juni 2014

Nyt om moms ved salg af elektroniske tjenesteydelser

Efter nugældende regler opkræver danske virksomheder 25 % moms til den danske stat ved salg af elektroniske tjenesteydelser til ikke afgiftspligtige personer i andre EU-lande (private forbrugere). Fra og med den 1. januar 2015 skal moms ved salget af elektroniske tjenesteydelser til private kunder, afregnes i det land, hvor personen er bosiddende med satsen i dette EU-land. Samme bestemmelser indføres i de øvrige EU-lande med henblik på at minimere konkurrencefordelen ved lave momssatser og salg af elektroniske tjenesteydelser.

Hvilke elektroniske tjenesteydelser er omfattet?

Ændringer berører en række elektroniske ydelser herunder levering og hosting af websteder samt levering o.lign. af software, billeder, tekster, information, musik, film, spil og fjernundervisning. Herudover omfatter bestemmelsen ligeledes levering af telefoniydelser samt radio- og tv- spredningstjenester til forbrugere i andre EU-lande.

Hvad skal virksomheden foretage sig?
I forbindelse med ændringen indføres en ny særordning således, at danske virksomheder rent praktisk kun skal indberette moms til den danske stat. Uanset, at virksomhederne undgår at skulle momsregistres i alle EU-lande, er det dog som nævnt momssatsen og øvrige bestemmelser i forbrugerlandet, der er gældende for momsafregningen.

Der vil formentlig være en række krav ved anvendelse af særordningen. Det kan derfor anbefales, at berørte virksomheder begynder at overveje, hvordan opkrævning og registrering af moms til de forskellige EU-lande systemmæssigt skal håndteres. F.eks. hvordan den enkelte forbrugerkunde registreres som hjemmehørende i et EU-land, og dette lands momssats opkræves og efterfølgende afregnes.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev