26 juni 2014

Nyt om moms ved salg af IT

Nye regler for moms ved salg af mobiltelefoner, tablets og bærbare computere m.v. har virkning fra 1/7 2014
Der indføres omvendt betalingspligt af momsen ved af salg af visse let omsættelige IT-artikler, selvom der er tale om handel mellem danske virksomheder.

Udgangspunktet i momsloven er normalt, at det er sælgervirksomheden, der er ansvarlig for, at der bliver betalt moms ved indenlandsk handel mellem virksomheder. Ved omvendt betalingspligt er det købervirksomheden, som er betalingspligtig for momsen. Det bliver herefter den samme virksomhed, der skal indbetale salgsmomsen og fradrage købsmomsen. Salg til private kunder er ikke omfattet af omvendt betalingspligt.

Omvendt betalingspligt ved indenlandsk handel har tidligere alene berørt områder som CO2-kvoter, CO2-kreditter og metalskrot, hvilket ifølge SKAT er områder, der erfaringsmæssigt har været udsat for momssvindel ved de såkaldte momskarruseller. Det nye indgreb mod momssvig ved handel med let omsætteligt IT-udstyr rammer imidlertid en række virksomheder med ekstra administration uanset, at disse intet har med momskarruseller at gøre.

Hvilke varer er omfattet?
Den omvendte betalingspligt omfatter handel mellem momsregistrerede virksomheder af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc’er og bærbare computere. Kredsløbsanordninger omfatter f.eks. computerchips, der sælges som løsdele.

Undtagelse for virksomheder der sælger til private – detailbutikker
Den omvendte betalingspligt omfatter ikke virksomheder, der udelukkende eller i overvejende grad sælger til private forbrugere. Ifølge lovbemærkningerne er virksomheder som udgangspunkt omfattet af undtagelsen, hvis mere end 50 procent af virksomhedens samlede salg af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc’er og bærbare computere sker til private forbrugere. Typisk vil en detailbutik derfor fortsat skulle opkræve moms ved salg til både private forbrugere og momsregistrerede virksomheder.

Hvilke konsekvenser har de nye regler?
Den omvendte betalingspligt medfører, at salget ikke skal tillægges moms. I stedet skal sælger anføre teksten “omvendt betalingspligt, køber afregner momsen” eller lignende. Endvidere skal køberens navn, adresse og momsnummer fremgå af fakturaen på samme måde, som når en dansk virksomhed sælger varer til virksomheder i udlandet. Tilsvarende udenlandsk handel vil sælger i værste fald hæfte for salgsmomsen, såfremt køber reelt ikke er momsregistreret. Ved momsindberetning af salget uden moms skal sælger værdien af salget angives i rubrik C på momsangivelsen.

Berørte sælgervirksomheder må derfor sikre, at IT og evt. kassesystemer kan håndtere salget uden moms herunder foretage tilpasning af faktura og kontoplan, sikre indberetning i korrekte momsrubrikker samt etablere procedure for kontrol af, at kunden nu også er momsregistreret.

Købere af IT artiklerne skal fremover være særligt opmærksomme på, om og i hvilket omfang køb af IT-udstyr er momsbelagt – og bogføring samt momsangivelse skal afpasses i overensstemmelse hermed.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev