09 juni 2016

Omlægning af regnskabsår

Mange virksomheder har netop indsendt årsrapporten for 2015 til Erhvervsstyrelsen eller selvangivet til SKAT. Det er derfor netop nu relevant for ledelsen af virksomheden, at stille spørgsmålet: Er kalenderåret nødvendigvis den mest optimale regnskabsperiode?

Vi har i Blicher Inspiration kort redegjort for mulighederne for ændring af regnskabsår.

Mange virksomheder har et regnskabsår, der følger kalenderåret. Sammenfaldet mellem kalenderår og regnskabsår er ikke et krav og kan være uhensigtsmæssigt.

Virksomhedens højsæson
Et regnskabsår med udløb 31/12 kan være upraktisk, hvis branchen og virksomheden har højsæson ved nytåret eller modsat, hvis virksomheden har ønske om at afvikle personaleferie.

Medarbejdernes travlhed, store lagerværdier, igangværende arbejder og tilgodehavender m.v. kan i sig selv være et motiv til at ændre regnskabsår. Ikke mindst da store lagre eller igangværende arbejder øger både virksomhedens og revisors tidsforbrug ved regnskabsudarbejdelsen med øgede omkostninger ved regnskabsudarbejdelsen til følge.

Det er altid godt, at have travlt i virksomheden – også for revisorer. Selvom vi forsøger, at udarbejde og revidere alle årsregnskaberne snarligt efter status, kan dette selvsagt være en udfordring ved kalenderårets udløb. En mere jævn kapacitetsudnyttelse hos revisor, kan være til gavn for både virksomheden – og revisor.

Mulighederne og effekten af omlægningen af regnskabsår afhænger af, om virksomheden er personligt drevet eller et selskab.

Selskaber
Selskaber (A/S, ApS, IVS) kan rent regnskabsmæssigt omlægge regnskabsår uden tilladelse.

Omlægningsperioden kan som udgangspunkt ikke være længere end 12 måneder, hvorfor selskabet skal have et ”kort” omlægningsår f.eks. 1/1—30/9.

Der er dog 2 undtagelser, hvor regnskabsåret må forlænges i op til 18 måneder:

Omlægningen sker af hensyn til en ny koncernforbindelse
Langt regnskabsår fastlægges i selskabets første regnskabsår.

Særligt selskaber med likvide formuer kan have en økonomisk fordel i at kende den restskat, der kan indbetales frivilligt hvert år i november. Hvis regnskabsåret f.eks. udløber 30. september kendes selskabsskatten inden forfald af den frivillige indbetaling. Selskabet kan derfor spare tillægget på restskatten, der udgjorde 3,6% af restskatten i 2015. Tillægget er ikke fradragsberettiget og svarer således til en årlig rente på ca. 4,6%.

Ændringen af regnskabsår skal ske ved en vedtægtsændring på selskabets generalforsamling og registreres på virk.dk.

Endvidere skal selskabet inden udløbet af det indkomstår, der ønskes omlagt, give meddelelse herom til SKAT.

Omlægningen skal i skattemæssigt henseende kunne begrundes i selskabets forhold så som hensynet til sæson, branche, personale ferie, nye forretningsforbindelser eller koncerntilhørsforhold.

Personligt drevet virksomhed
Omfatter virksomheder, der drives af fysiske personer som f.eks. Enkeltmandsvirksomhed eller I/S.

Omlægningen kan ske uden tilladelse, hvis det er begrundet af de særlige forhold i virksomheden f.eks. sæson, brancheændring, personaleferie eller nye forretningsforbindelser. Alternativt kan omlægningen ske efter ansøgning til SKAT.

Praktik
Det mest enkle er, at kontakte virksomhedens Blicher revisor for råd og vejledning til omlægning af regnskabsår.

Hent artiklen, som PDF-fil her.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev