08 oktober 2012

Ophævelse af lempelsen for udstationerede medarbejdere (LL33A)

Udstationerede, der er danske skatteborgere, vil fremover som udgangspunkt alene opnå lempelse i den danske skat, hvis der er betalt skat i udlandet.

Ændringen berører udstationerede danske skatteborgere, der optjener indkomst i udlandet, f.eks. fordi de er midlertidigt udstationeret af en dansk arbejdsgiver. De må fremover forvente at skulle betale dansk skat af indkomsten.

Ændringen er en følge af ophævelse af ligningslovens § 33A, der indeholdt den såkaldte exemptions-lempelse. I praksis betød det, at den ustationerede kunne slippe med den ofte lavere udenlandske skat af indkomsten optjent i udstationeringslandet.

Fremover beregnes skatten til den danske stat som udgangspunkt af hele indkomsten med fradrag for den skat, der faktisk er betalt i udstationeringslandet.

Efter visse af de indgåede dobbeltbeskatningsaftaler med f.eks. Tyskland gives uændret exemption-lempelse forudsat, at den udstationerede er socialt sikret i udstationeringslandet.

For allerede udstationerede medarbejdere træder ophævelsen først i kraft efter 2013. Udstationeringen må dog ikke være afbrudt forinden.

For fremtidige udstationeringer er ophævelsen trådt i kraft.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev