23 oktober 2019

Regler for betaling og forrentning af selskabsskat

Rentesatserne for indkomståret 2019 i aconto skattesystemet for selskabsskat andrager

  • Tillæg for restskat, som betales 20. november 2020, udgør 4,8%
  • Godtgørelse af overskydende skat udgør 0,1% (2018)
  • Procenttillæg ved frivillig indbetaling af aconto skat den 20. marts 2020 udgør 0,0 % (2018)
  • Ingen procentfradrag ved frivillig indbetaling af restskat den 20. november 2019 (2018)
  • Tillæg ved frivillig indbetaling (3. aconto skatterate) i perioden 21. november 2019 – 1. februar 2020 andrager 0,9%
  • Renterne og procenttillæggene er ikke skattemæssigt fradragsberettiget
  • Øvrige rentetillæg for 2019, som er anført med 2018 i parentes, offentliggøres først i november 2019

Hvorvidt det kan betale sig at foretage frivillig indbetaling af aconto skat, afhænger af selskabets lånerente samt dets likviditetsmæssige stilling. Restskattetillægget på 4,8% svarer til en rente før skat på ca. 6,2%.

Selskaber med god likviditet, som betaler renter af bankindestående, vil som hovedregel have stor fordel i at indbetale frivillig restskat.

Øvrige rentetillæg, som er anført med 2018 satser, vil blive ajourført, når de foreligger.

Medarbejder nyheder

Herning

Jan Heesgaard

partner, statsaut. revisor

jh@blicher.dk
4011 5331
Sikker email: Link til sikker mail

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev

Herning

Jan Heesgaard

partner, statsaut. revisor

jh@blicher.dk
4011 5331
Sikker email: Link til sikker mail