28 januar 2022

Regler for betaling og forrentning af selskabsskat

Rentesatserne for indkomståret 2021 i aconto skattesystemet for selskabsskat andrager

  • Tillæg for restskat, som betales 20. november 2022, udgør 4,3%
  • Godtgørelse af overskydende skat udgør 0,2%
  • Procenttillæg ved frivillig indbetaling af aconto skat den 20. marts og 20. november 2021 udgør 0,1 %
  • Tillæg ved frivillig indbetaling (3. aconto skatterate) i perioden 21. november 2021 – 1. februar 2022 andrager 0,8%
  • Renterne og procenttillæggene er ikke skattemæssigt fradragsberettiget

Hvorvidt det kan betale sig at foretage frivillig indbetaling af aconto skat, afhænger af selskabets lånerente samt dets likviditetsmæssige stilling. Restskattetillægget på 4,3% svarer til en rente før skat på ca. 5,5 %.

Selskaber med god likviditet, som betaler renter af bankindestående, vil som hovedregel have stor fordel i at indbetale frivillig restskat.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev