14 september 2012

Skat på ulovlige aktionærlån

Skatteaftalen er netop på en række områder blevet til konkrete lovændringer. En af konsekvenserne er, at ulovlige aktionærlån til visse kapitalejere fremover er skattepligtige.

Det drejer sig om personer, der er hovedaktionærer eller på anden måde har bestemmende indflydelse på selskabet. Indgrebet omfatter derfor ikke alle ulovlige lån. Lån til en person, der alene er direktør eller medlem af bestyrelsen i selskabet, kan være ulovlige efter selskabsloven, uden at være omfattet af skattepligten.

Skattemæssigt betragtes lånet som en hævning i selskabet. Beskatningen falder derfor ikke bort, selvom lånet efterfølgende betales tilbage. En tilbagebetaling, der i de fleste tilfælde, er et selskabsretligt krav. Dog vil en tilbagebetaling af lånet til selskabet ikke skulle medregnes ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst.

Beskatningen fjerner ikke strafsanktioner efter selskabslovens regler, hvilket omfatter høj rente samt risiko for politianmeldelse og bøde.

Normal handel og varekredit hos selskabet vil normalt hverken være ulovlig eller omfattet af skatteindgrebet. Det må imidlertid anbefales, at mulighederne for varekredit begrænses til kreditter på selskabets sædvanlige handels- og kreditvilkår.

Samlet set er ulemperne ved et ulovligt aktionærlån nu temmelig omfattende:

  • skattepligt af lånet,
  • krav om høj rente og tilbagebetaling,
  • risiko for bødeanmeldelse og
  • regnskabsmæssig gabestok herunder omtale i årsrapporten og anmærkning fra revisor i påtegningen.

Skatten træder i kraft for lån, der er opstået efter den 14. august 2012. Bevægelser på en mellemregningskonto kan i nogle tilfælde betyde, at der er opstået et lån, som skal beskattes.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev