31 juli 2012

Skattefordel ved nyinvesteringer – forhøjet afskrivningsgrundlag

Virksomheder fik inden folketingets ferie adgang til at afskrive på 115% af nyinvesteringer i driftsmidler. Muligheden gælder for nyinvesteringer foretaget i perioden fra og med 30/5 2012 til og med 31/12 2013.

Afskrivning foretages på en særskilt saldo og satsen er uændret 25%. Ved salg fratrækkes 115% af salgsbeløbet i saldoen.

Likviditetsfordelen det første år kan beregnes til ca. 0,9% af investeringen ved en skatteprocent på 25%. Skattebesparelsen vil samlet udgøre 3,75% af investeringsbeløbet, hvis aktivet beholdes til og med indkomståret 2017. Ud fra denne mindre skattefordel kunne det overvejes at fremrykke planlagte investeringer. Virksomheders primære fokus ved overvejelse af nyinvesteringer bør dog uændret være rentabilitet og finansiering.

Ordningen er lidt forenklet rettet mod nyinvesteringer i maskiner og egentlige driftsmidler. En række aktiver er derfor ikke omfattet af ordningen:

  • omfatter alene “nyfabrikerede” driftsmidler
  • ikke personbiler og skibe
  • ikke infrastrukturanlæg og andre driftsmidler med særlig lang levetid
  • ikke aktiver, der både benyttes privat og erhvervsmæssigt

Ved udgangen af indkomståret 2017 ophører ordningen og evt. restsaldo lægges sammen med saldoværdien af virksomhedens øvrige driftsmidler. Som konsekvens vil salg herefter blive fratrukket i saldoen med 100% uden tillægget på 15%.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev