02 november 2023

Skattemæssige afskrivninger på bygninger nedsættes til 3%

Bygninger der er anskaffet den 1. januar 2023 eller senere

Folketinget vedtog, i slutningen af 2022, en ændring til afskrivningsloven, der betyder at afskrivningsberettigede bygninger der anskaffes fra 1. januar 2023 og frem, kun kan afskrives med 3% om året.

Ændringen medfører derfor, at disse bygninger får en afskrivningsperiode, der strækker sig over 33 år.

Ændringen gælder endvidere for om- eller tilbygning, hvor ”anskaffelsen” er sket den 1. januar 2023 eller senere. Ved ”anskaffelsen” forstås normalt ibrugtagningstidspunktet. For en tilbygning der er færdiggjort og ibrugtaget inden den 1. januar 2023 sker der derfor ikke nogen ændring.

Bygninger der er anskaffet før den 1. januar 2023

For eksisterende bygninger gælder det at afskrivningssatsen fortsat er på 4%, hvilket svarer til en afskrivningsperiode på 25 år.

Forhøjet afskrivning på bygninger anskaffet før 1. januar 2023

For bygninger anskaffet før den 1. januar 2023 er der en mulighed for at afskrive med en højere sats, såfremt den reelle levetid for bygningen er under 25 år. Hvis levetiden eksempelvis er 20 år, kan der afskrives med 5% om året, og hertil lægges yderligere et fast tillæg på 3%. Der kan derfor afskrives 8% i alt.

Fast tillæg på 3%, for bygninger med kort levetid, afskaffes

For bygninger anskaffet den 1. januar 2023 eller senere, gælder det, at det stadig vil være muligt at afskrive med en højere sats. Det faste tillæg på 3% er dog afskaffet.

Hvis levetiden eksempelvis er 20 år, er afskrivningssatsen derfor 5%, mod tidligere 8%.

Medarbejder nyheder

Aulum

Svend Bohnsen

partner, reg. revisor

sbo@blicher.dk
2523 3763
Sikker email: Link til sikker mail

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev

Aulum

Svend Bohnsen

partner, reg. revisor

sbo@blicher.dk
2523 3763
Sikker email: Link til sikker mail