07 juni 2012

Solcelleanlæg – hold liv i din virksomhedsordning

Solcelleanlæg – virksomhedsordning
Har du investeret i et solcelleanlæg eller et andet VE-anlæg, der er tilsluttet et kollektivt forsyningsnet, kan du skattemæssigt vælge at opgøre indtægter og udgifter, og bl.a. få fradrag for skattemæssige afskrivninger.

Herudover kan renteudgifter ved lån til investeringen fratrækkes som en driftsudgift, hvorved den skattemæssige fradragsværdi for renteudgiften bliver større. Dette forudsætter, at virksomhedsordningen anvendes, herunder skal der opgøres indskudskonto, kapitalafkastgrundlag og hævninger mv.

“Hold liv i din virksomhedsordning”
Et solcelleanlæg, der anses som erhvervsmæssigt anvendt, betragtes som selvstændig virksomhed. Selvstændige erhvervsdrivende, der har opsparede overskud i virksomhedsordningen og afhænder virksomheden som led i generationsskifte eller andet, kan ved at investere i et solcelleanlæg “holde liv” i virksomhedsordningen, og dermed udskydes beskatningen af de opsparede overskud.

Læs mere uddybende om solceller her.

 

Medarbejder nyheder

Herning

Per Jensen

partner, statsaut. revisor‎

pj@blicher.dk
2523 3731
Sikker email: Link til sikker mail

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev

Herning

Per Jensen

partner, statsaut. revisor‎

pj@blicher.dk
2523 3731
Sikker email: Link til sikker mail