07 december 2023

Store bededag og konsekvenserne for lønnen

Store bededag er som bekendt blevet afskaffet som en helligdag, og for mange har det betydet en forøgelse af arbejdstiden. I den forbindelse blev ”Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag” vedtaget. Ifølge loven skal medarbejdere kompenseres økonomisk for den forøgede arbejdstid.

For månedslønnede med fast månedsløn ydes kompensationen i form af et løntillæg på 0,45% af årslønnen. Årslønnen opgøres som den normale påregnelige årlige løn dvs. inkl. eksempelvis virksomhedens andel af pensionsbidrag og faste tillæg. Løntillægget optjenes pr. måned fra 1/1 2024 og udbetales enten månedsvis eller 2 gange årligt med lønnen for maj og august måned.

For timelønnede betyder afskaffelsen af store bededag, at der modtages den sædvanlige timeløn – også på store bededag. Timelønnede bliver således kompenseret, hvis de arbejder mere på grund af afskaffelsen. Omvendt er dagen ikke længere en helligdag, og timelønnede der tidligere fik helligdagstillæg vil ikke fremadrettet få dette. Lønmodtagerens søgnehelligdagskonto påvirkes ikke af afskaffelsen og procentsatsen forbliver uændret.

Medarbejder nyheder

Aulum

Per Jensen

partner, statsaut. revisor‎

pj@blicher.dk
2523 3731
Sikker email: Link til sikker mail

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev

Aulum

Per Jensen

partner, statsaut. revisor‎

pj@blicher.dk
2523 3731
Sikker email: Link til sikker mail