12 maj 2020

Styrk likviditeten med lån af moms og lønsumsafgift

Mindre og mellemstore virksomheder har fået mulighed for rentefrit at låne seneste betalte moms og lønsumsafgift tilbage.  Hvis virksomheden ikke har et akut behov for likviditeten, kan det overvejes at lade lånet stå på skattekontoen, hvor lånebeløbet automatisk indsættes. Dette kræver blot, at udbetalingsgrænsen på skattekontoen hæves.

Udbetalingen af lånet sker efter anmodning, der kan fremsættes til og med den 15. juni 2020 på Virk.dk. Lånet skal tilbagebetales senest den 1. april 2021.

Lån af moms
Lånemuligheden omfatter små og mellemstore virksomheder, der afregner moms halvårligt eller kvartalsvis. Lånet svarer til den moms, virksomheden har indberettet til fristen den 2. marts 2020.

Lån af lønsumsafgift
Lånemuligheden omfatter virksomheder, som afregner lønsumsafgift efter metode 4, (fx tandlæger, ergoterapeuter, taxa, kultursektoren mv.), kan ansøge om et lønsumsafgiftslån.

For virksomheder, der indberetter lønsumsafgift pr. kvartal, vil lånet svare til lønsumsafgiften, der er indberettet for 1. kvartal 2020. Virksomheder, der indberetter lønsumsafgift af overskuddet for indkomståret 2019,  kan ansøge om et lån, der svarer til 1/4 af afgiftens størrelse for indkomståret 2019.

Begrænsninger m.v.
Hvis virksomheden skylder penge på Skattekontoen eller har gæld, der er sendt til inddrivelse i Gældsstyrelsen, vil det skyldige beløb blive modregnet i lånet.

Offentlig institutioner er ikke omfattet af lånemuligheden. For at minimere risikoen for misbrug er der fastsat følgende begrænsninger:

  • Det er et krav, at virksomheden ikke har fået foreløbig fastsættelse af skatter og afgifter indenfor de sidste 3 år, som virksomheden ikke har erstattet med en angivelse efterfølgende.
  • Virksomheden må ikke være under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning.
  • Virksomheden må ikke have stillet sikkerhed eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11.
  • Der må ikke være personer i ejerkredsen eller ledelsen, som indenfor de sidste 10 år er dømt for skatte- og afgiftssvig.
  • Hvis virksomheden har skiftet 50 % eller mere ud af ejerkredsen i perioden fra og med den 9. april 2020 til og med 15. juni 2020, skal der vedlægges en revisorerklæring om ejerskiftet.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev