26 november 2013

Suspendering af ejendomsvurderinger

For at genskabe tilliden til ejendomsvurderingssystemet, har regeringen nedsat et udvalg, der skal kulegrave det nuværende system og senest den 1. juni 2014 komme med anbefalinger til ændringer. Regeringen har på den baggrund fremsat lovforslag om suspendering af ejendomsvurderingerne i 2013 og 2014. Næste ordinære vurdering foretages pr. 1. oktober 2015.

Boligejendomme
For ejerboliger foreslås det, at vurderingen pr. 1. oktober 2013 foretages på den måde, at vurderingen fra 2011 videreføres, dog reduceres den med 2,5 %. Den “forlængede” 2011-vurdering vil hermed være gældende frem til vurderingen pr. 1. oktober 2015.

Erhvervsejendomme
For erhvervsejendomme mv., hvor vurderingen efter gældende regler foretages i lige år, vil der pr. 1. oktober 2013 ikke blive foretaget en “traditionel” vurdering. Det foreslås, at vurderingen af erhvervsejendomme mv. pr. 1. oktober 2014 foretages på den måde, at vurderingen fra 2012 videreføres uændret. Den “forlængede” 2012-vurdering skal betragtes som en almindelig vurdering foretaget pr. 1. oktober 2014. Pr. 1. oktober 2015 vil der igen blive foretaget en vurdering.

Ifølge vurderingsloven § 4 er det i dag muligt for en ejendoms ejer at anmode om en omvurdering. Denne mulighed foreslås ligeledes suspenderet i perioden 1. januar 2014 – 1. marts 2016.

Familie overdragelse
Ejendomsoverdragelser indenfor den nærmeste familie kan normalt ske til 85% af den seneste ejendomsværdi. Såfremt der påtænkes overdragelse indenfor den nærmeste familie i de kommende 2 år, og den offentlige ejendomsvurdering synes åbenbart forkert, bør det overvejes at fremsende anmodning om en omvurdering til SKAT inden udgangen af 2013.

Medarbejder nyheder

Herning

Ole Ravn Callesen

revisor

oc@blicher.dk
2523 3711
Sikker email: Link til sikker mail

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev

Herning

Ole Ravn Callesen

revisor

oc@blicher.dk
2523 3711
Sikker email: Link til sikker mail