21 marts 2012

Udspil om viden og erfaring i bestyrelser

Finanstilsynet har ud fra erfaringer fra den finansielle krise udarbejdet “udspil om viden og erfaring i bestyrelser”.

Udspillet kan være relevant for mange andre selskaber, der har en bestyrelse. Dels kan Finanstilsynets arbejde have en afsmittende virkning på kravene til bestyrelsen. Dels kan udspillene anvendes som inspiration for ejerledere, der arbejder med udviklingen af bestyrelsens kompetencer.

Udspillene har til formål at styrke bestyrelsens overvejelse af, om de har den nødvendige viden og erfaring i forhold til virksomhedens forretningsmodel og særlige risikofaktorer.

Finanstilsynets foreslåede systematik har seks trin:

  1. En indledende overvejelse om og beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel.
  2. En vurdering og beskrivelse af de risici, der følger af forretningsmodellen.
  3. En beskrivelse af den viden og erfaring, der er nødvendig i forhold til forretningsmodellen og eventuelt særlige risici.
  4. En redegørelse for bestyrelsens nuværende viden og erfaring, herunder for, hvem der konkret besidder den påkrævede viden og erfaring.
  5. En redegørelse for den påkrævede viden og erfaring.
  6. En beskrivelse af, hvordan bestyrelsen vil tilvejebringe den påkrævede viden og erfaring og/eller tilpasse forretningsmodellen til bestyrelsens viden og erfaring.

Alle omfattede finansielle virksomheder skal senest 1. oktober 2012 indsende dokumentation til Finanstilsynet for, at bestyrelsen har opfyldt kravet om selvevaluering.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev