07 december 2021

Undgå dyre renter af momslån

Virksomheder har kunnet styrke likviditeten med rentefrie momslån. Tilbagebetalingen blev i oktober udskudt til 1. april 2022.

For virksomheder, der ikke har likviditet til at indfri momslånene på en gang, er der samtidigt lavet en afdragsmulighed over 24 måneder, der ligeledes omfatter A-skattelån med forfald sammen dato. Anmodning om afdragsordning skal forventeligt fremsendes fra og med den 15. marts 2022 til og med den 15. april 2022.

Er afdragsordningen en god ide?

Afdragsordningen er dog ikke uden ulemper. Først og fremmest er renten er 0,7% pr. måned, der ikke er fradragsberettiget. Kan virksomheden finansiere en indfrielse med bankfinansiering med en rente under 10% p.a., vil dette typisk være at foretrække.

Virksomheden anbefales at afsøge mulighederne for finansiering af indfrielsen i god tid. Dette indebærer hyppigt også en opstramning af selskabets forretningsgange, perioderapportering og budgetprocedure, hvor der som minimum bør være udarbejdet et likviditetsbudget. Målet er, at ledelsen ikke møder uforberedt op i banken lige op til deadline. Hyppigt med et negativt svar til følge, der muligvis kunne være undgået med den rigtige forberedelse.

Hvis afdragsordning er eneste mulighed?

Ledelsen skal indledningsvist overveje, om en afdragsordningen blot udskyder det uundgåelige – eller virksomheden har et begrundet håb om overlevelse – herunder afvikling af momslånet. I modsat fald kan ledelsen i selskaber risikere et erstatningskrav, der rejses på gældsstyrelsens foranledning.

For at minimere risikoen for ledelsesansvar anbefales det, at ledelsen i videst muligt omfang dokumenterer, at fortsættelsen af virksomheden ikke er uansvarlig. Navnlig, hvis der ligger et afslag fra bankforbindelsen. Dette kan ud over mødereferater ske ved ”opstramning af selskabets forretningsgange, perioderapportering og budgetprocedure”.

Herudover er det en forudsætning for opnåelse af afdragsordning, at virksomheden ikke har beløb til inddrivelse hos SKAT. Dette kan lyde enkelt. Erfaringsmæssigt er der ikke sket inddrivelse af småbeløb fra gældsstyrelsen, hvorfor virksomheden ikke nødvendigvis kender til et evt. ubetydeligt udestående. Det gode råd er derfor at indhente oplysninger fra gældsstyrelsen om – og hvor meget gæld – virksomheden har til inddrivelse.

Ved anvendelse af afdragsordningen skal virksomheden have fuldstændig styr på overholdelse af frister, betalinger og saldoen på skattekontoen. Ellers er risikoen, at lånet forfalder til betaling ved en mindre ”fodfejl”, rykker eller rentetilskrivning. Som anført i ministersvar ”Ophører virksomheden med at opfylde betingelserne i lånets løbetid, opsiges lånet”.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev