Revision til dig med

Vækstvirksomhed

En vækstvirksomhed oplever ofte, at organisation, forretningsgange og finansiering ikke kan følge med i virksomhedens udvikling. Blicher yder sparring med fokus på, at positiv vækst ikke kvæler virksomheden.

Er likviditeten tilstrækkelig til vækst?

Blicher rådgiver om, hvordan finansieringsbehovet minimeres eller sikres ved de nødvendige kreditfaciliteter. Virksomheder i vækst kan opleve en presset likviditet på grund af investeringer og pengebinding i debitorer, varelagre m.v .

Skal jeg købe konkurrenten?

licher rådgiver om overvejelserne ved virksomhedskøb herunder afsøgning af markedet, værdiansættelse af købsemner, due dilligence og anden kvalitetssikring af købet samt struktur ved gennemførelsen af købet.

Læs mere om virksomhedskøb her.

Er virksomhedens forretningsgange betryggende?

Blicher rådgiver om, hvordan organisationen, forretningsgange og risikostyring kan følge med væksten med fokus på, at væksten ikke sættes over styr på grund af mangelfuld intern styring.

Læs mere om effektiv administration og forretningsgange her.

Er kapitalen tilstrækkelig til fortsat vækst?

Blicher rådgiver om virksomhedens muligheder for fremskaffelse af kapital, når indtjeningen ikke slår til. Der er ikke noget overraskende i, at virksomhedens indtjening og stigende egenkapital er forsinket i forhold til væksten.

Få mere inspiration til vækst

Få mere inspiration til vækst ved at downloade denne folder

Kontakt os

Kontakt os og hør mere om vores rådgivnings og revisorydelser.

Find din afdeling

Silkeborg

Kim Rune Christensen

partner, statsaut. revisor

krc@blicher.dk
2523 3732
Sikker email: Link til sikker mail

Aulum

Svend Bohnsen

partner, reg. revisor

sbo@blicher.dk
2523 3763
Sikker email: Link til sikker mail